Despărţămîntul „Aurel Vlaicu“ Orăştie

 

Luminile ASTREI se revarsă asupra românilor şi prin „Revista română“

 

Cele mai sincere felicitări şi urări de cît mai multe succese inimosului colectiv ce redactează „Revista română“, ajunsă la nr. 40, în cei 10 ani de existenţă, avînd ca editor Despărţămîntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu“ Iaşi, condus de Prof. Areta Moşu.

Pentru noi, locuitori ai oraşului Paliei, legăturile cu „Revista română“ ne-au dat posibilitatea de-a face cunoscute activităţile astriştilor orăştieni, prin materiale găzduite cu multă generozitate de revista ieşeană.

Fie ca luminile ASTREI să strălucească, mulţi ani de acum înainte, spre binele românilor de pretutindeni, cărora li se adresează „Revista română“.

 

Orăştie, aprilie 2005

Preşedinte, Prof. Aurel Ursu

Secretar, Prof. Miron Simedrea