Dragi astrişti ieşeni, Onorata redacţie,

Împlinirea unui deceniu de existenţă a prestigioasei publicaţii „REVISTA ROMÂNĂ“ ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite un călduros şi sincer mesaj de felicitare din partea tuturor membrilor Despărţămîntului „Piatra Craiului“ din oraşul Zărneşti, judeţul Braşov.

„REVISTA ROMÂNĂ“ pe care ASTRA - Despărţămîntul „Mihail Kogălniceanu“ din Iaşi o realizează cu profesionalism şi mult efort, prin conţinutul său, participă eficient la punerea în valoare a tradiţiilor culturale româneşti şi la păstrarea identităţii noastre naşionale, constituind, pentru întregul neam românesc din ţară şi străinătate, un important mijloc de educare şi stimulare cultural spirituală.

De la poalele Pietrei Craiului vă urăm să înregistraţi succese editoriale cît mai deosebite, să aveţi putere şi resurse pentru amplificarea şi diversificarea prestigioasei Dumneavoastră activităţi.

 

Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe DUMITRU

Preşedinte al Despărţămîntului „Piatra Craiului“ - Zărneşti