Prestigioasa „Revistă română“, editată de Despărţămîntul „Mihail Kogălniceanu“ – Iaşi al ASTREI, împlineşte 10 ani de la prima apariţie. Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, filiala Bucureşti, şi publicaţia sa „Mesager bucovinean“ transmite, cu acest prilej aniversar, un călduros şi sincer salut. Dorim ca Despărţămîntul Iaşi şi revista sa să continue pe mai departe activitatea rodnică de cunoaştere şi transmitere către viitorime a valorilor culturale ale intelectualităţii moldovene, cu precădere a celei ieşene. Să nu uite nici o clipă, aşa cum a făcut-o şi pînă acum, de fraţii noştri din afara actualelor hotare.

La mulţi şi rodnici ani!

Preşedinte,

Col. (r) prof. George Galan