Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iaşi

 

Scurt istoric – Dintre cele 56 instituţii de învăţământ superior de stat din România, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iaşi are cea mai veche tradiţie în domeniul pregătirii inginereşti.

În anul 1813 învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare în limba română, şcoală care poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova. De-a lungul vremii, şcoala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihăilene (1835) şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi, înfiinţate în anul 1860.

În anul 1948 ia fiinţă Institutul Politehnic „Gh. Asachi“ din Iaşi care funcţionează sub această denumire până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior românesc, devine Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“, având în componenţa sa zece facultăţi: Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, Facultatea de Chimie Industrială, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Hidrotehnică, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi Facultatea de Textile-Pielărie. Ulterior, în urma unei reforme interne, în anul 2003 este înfiinţată Facultatea de Arhitectură.

În prezent, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iaşi este condusă de Senat, alcătuit din reprezentanţii fiecărei facultăţi si ai studenţilor. La fiecare patru ani, Senatul alege rectorul, prorectorii universităţii, precum şi secretarul   ştiinţific al Senatului.

 

Date generale:

 

Numele instituţiei: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi

Adresa: Bd. Dimitrie Mageron nr. 67, Iaşi – 700050

Telefon:        ^ 40 232 212322

Fax:              ^ 40 232 211667

Email:           rectorat@staff.tuiasi.ro

Pagina web: www.tuiasi.ro

 

Oferta Educaţională a Universităţii Tehnice „Gh. ASachi“ din Iaşi acoperă următoarele domenii: Arhitectură, Automatică şi Calculatoare, Construcţii, Electronică şi Telecomunicaţii, Electrotehnică, Hidrotehnică, Chimie Industrială, Construcţi de Maşini, ?tiin?a ?i Ingineria Materialelor, Mecanică, Textile – Pielărie, Management. Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ organizează programe de studiu de 4 ani, la sfârşitul cărora absolvenţii primesc titlul de „Inginer“, de 6 ani pentru titlul de „Arhitect“, precum şi programe de studii postuniversitare în vederea obţinerii titlurilor de „Master“ şi „Doctor în ştiinţe“.

 

FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TEHNICE:

 

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Bd. D. Mangeron nr. 53 A, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax:  40 232 231343

Pagina web: www.ace.tuiasi.ro

 

Facultatea de Arhitectură

Bd. D. Mangeron nr. 43, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 437838

Pagina web: www.ce.tuiasi.ro

 

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Bd. D. Mangeron nr. 43, 700050 – Iaşi, România

Telefon: 40 232 232219

Fax: 40 232 233368

Pagina web: www.ce.tuiasi.ro

Facultatea de Construcţii de Maşini

Bd. D. Mangeron nr. 63, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 242109

Pagina web: www.cm.tuiasi.ro

 

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Bd. D. Mangeron nr. 63, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 230009

Pagina web: www.sim.tuiasi.ro

 

Facultatea de Textile – Pielărie

Bd. D. Mangeron nr. 53, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax 40 232 230491

Pagina web: www.tex.tuiasi.ro

 

Facultatea de Chimie Industrială

Bd. D. Mangeron nr. 71 A, 700050 – Iaşi, România

Telefon: 40 232 278683/2135

Fax: 40 232 271311

Pagina web: www.ch.tuiasi.ro

 

Facultatea de Electrotehnică

Bd. D. Mangeron nr. 53, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax 40 232 237627

Pagina web: www.ee.tuiasi.ro

 

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Bd. Carol nr. 11, 700506 – Iaşi, România

Telefon: 40 232 270041

Fax 40 232 217720

Pagina web: www.etc.tuiasi.ro

Facultatea de Hidrotehnică

Bd. D. Mangeron nr. 65, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 270690

Pagina web: www.hidro.tuiasi.ro

 

Facultatea de Mecanică

Bd. D. Mangeron nr. 61-63, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax 40 232 232337

Pagina web: www.mec.tuiasi.ro

 

Centrul de formare şi educaţie continuă – CETEX

Bd. D. Mangeron nr. 53, 700050 – Iaşi, România

Telefon 40 232 277736

Fax: 40 232 213708

Pagina web: www.cetex.tuiasi.ro

 

Centrul regional pentru instruirea în administrarea afacerilor

publice şi private – CRIAP 2

Bd. D. Mangeron nr. 67, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 211395

Pagina web: www.criap2.tuiasi.ro

 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Bd. D. Mangeron nr. 67, 700050 – Iaşi, România

Telefon: 40 232 278680

Fax: 40 232 245883

Pagina web: www.dppd.tuiasi.ro

 

Departamentul de programe

Bd. D. Mangeron nr. 67, 700050 – Iaşi, România

Telefon: 40 232 212322

Fax: 40 232 211667

Pagina web: www.programe.tuiasi.ro

 

Departamentul de asigurarea calităţii şi integrare europeană

- DACIE

Bd. D. Mangeron nr 67, 700050 – Iaşi, România

Telefon şi fax: 40 232 278683#2169; 40 232 211667

Pagina web: www.tuiasi.ro