Sesiune de comunicări dedicată lui Timotei Cipariu

 

În cadrul „Zilelor Blajului“, program complex de manifestări desfăşurat în luna mai, la Blaj, a avut loc, în data de 14 mai, în Aula Colegiului Universitar de Institutori „Gh. Şincai“, o sesiune de comunicări, intitulată Timotei Cipariu şi revoluţia de la 1848. În concordanţă cu spiritul momentelor prilejuite de aniversarea a 200 de ani de la naşterea lui Timotei Cipariu, participanţii la această sesiune au evocat atmosfera specifică anului 1848, precum şi personalitatea marcantă a celui care a fost primul vicepreşedinte (1861-1866) şi apoi preşedinte al ASTREI (1877-1887). Au fost prezenţi, la această sesiune de comunicări, cadre universitare, cercetători şi membri ai ASTREI din Blaj, Bucureşti, Alba Iulia şi Iaşi. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de către primarul municipiului Blaj, dr. Simion A. Băcilă. Comunicările au vizat aspecte diverse, de la consideraţii asupra Adunării Naţionale de la Blaj din mai 1848 pînă la analize de ansamblu asupra teologului, scriitorului, orientalistului şi folcloristului Timotei Cipariu. A fost reliefată, astfel, multitudinea preocupărilor sale, precum şi rolul deosebit care i se cuvine în cultura română. Tocmai de aceea trebuie menţionată lăudabila propunere de înfiinţare, la Blaj, a unui Institut „Timotei Cipariu“, propunere avansată în cadrul sesiunii. A impresionat plăcut, de asemenea, atitudinea deschisă şi receptivă a celor prezenţi, precum şi posibilitatea angajării unor dialoguri lipsite de anumite impuneri istoriografice, care acţionează, din păcate, inclusiv în zilele noastre.

 

Mircea-Cristian Ghenghea