O lucrare de strictă actualitate

 

Doamna Teodora Irinescu a absolvit Facultatea de Filologie şi Facultatea de Drept. Este Lector doctor la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi, cu perspectiva imediată de a deveni conferenţiar.

Recent a publicat, la Casa de Editură Demiurg, un Dicţionar de drept comunitar european, Iaşi, 2005, 312 p., cu un scurt Cuvînt înainte semnat de Conf. dr. Radu Rotaru, care pune în evidenţă „spiritul lucid, echilibrat“ al autoarei şi utilitatea acestei scrieri.

Îl informăm pe cititor că Doamna Irinescu a mai publicat:

Glosar tehnic poliglot, Ed. Univ. „Al. I. Cuza“, 1981 (în colaborare);

Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale, 1772-1988. Partea I, Bucureşti, Editura Academiei, 1991. Partea a II-a, 1992 (în colaborare) (Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române);

Epistemologie şi metodologie în ştiinţele limbajului, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2002 (în colaborare);

Lingvistică juridică, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2003;

Normă şi abatere de la normă în terminologia juridică penală şi civilă, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2004.

*

Într-un Argument, autoarea ne prezintă scopul acestei lucrări de strictă actualitate, menţionînd că „Începuturile construcţiei comunitare trebuie căutate în realităţile complexe ale lumii postbelice“, aceste realităţi fiind „expresia atitudinii benevole a statelor membre de a renunţa la anumite atribute ale suveranităţii în favoarea unei construcţii supranaţionale“, din care cauză „fenomenul comunitar nu a avut o evoluţie liniară“ şi „A fost necesară o profundă reevaluare a conceptului de suveranitate naţională“. Europa unită trebuie înţeleasă ca „o unitate în diversitate“ (subl. Aut.).

La cele 12 state ale Uniunii Europene care au constituit, iniţial, organizaţia, curînd după 1990 s-au adăugat altele, numărul lor ajungînd la 25. S-au realizat şi s-au semnat o serie de tratate (de la Maastricht, de la Amsterdam, de la Nisa).

Procesul de organizare se perfecţionează neîntrerupt, urmînd să se instituie o Constituţie pentru toate statele membre.

Se are în vedere păstrarea valorilor, a tradiţiilor şi a limbii fiecărui popor, destrămîndu-se astfel unele temeri.

Pentru cei interesaţi de istoricul construcţiei (politice şi economice) europene, în Anexe sînt prezentate principalele momente, începînd cu Conferinţa de la Bretton Woods, care a pus bazele Sistemului Monetar European (din 1-22 iulie 1944) (vezi p. 269-280). Celelalte Anexe (1-10) cuprind cele mai importante documente-etape din evoluţia Uniunii Europene şi se încheie cu Imnul Uniunii Europene.

Cartea se încheie cu o Bibliografie selectivă, cu Adrese de Internet consultate şi cu o listă de Abrevieri, acronime şi sigle.

Fiind vorba de o lucrare de strictă actualitate şi mult solicitată, autoarea se poate gîndi de pe acum la o nouă ediţie, în care va putea îndrepta şi unele neatenţii strecurate în această primă apariţie.

 

Ion Popescu-Sireteanu