Mesaj săcelean la aniversară

 

Din centrul spiritualităţii româneşti, unde de veacuri plaiurile au binecuvîntat, cu cetină, întru unitate şi speranţă, datina dragă tuturor fraţilor de aceeaşi lege, de-aici din pitoreştile Săcele ale Braşovului, să ni se permită a lăuda strădania făurarilor harnici şi pricepuţi ai „Revistei române“ de la Iaşi, cu prilejul împlinirii celor 10 ani de existenţă sub ocrotirea maternă a Despărţămîntului „M. Kogălniceanu“.

În tot acest timp, publicaţia moldavă a urmat cu credinţă sfatul sfînt al „Daciei literare“ de la 1840 şi cu prestanţă academică – prin vocaţie şi elegantă ţinută – a reuşit să fie „Podul de Granit“ al menţinerii unităţii culturale a românilor din Moldova şi Basarabia, Ardeal şi Muntenia, solidară trup şi suflet cu cei ce apără „cu lacrimi de sînge“ graiul latin în afara fruntariilor, onorînd nobila haină a ortodoxiei, mereu adăpostind în coloanele ei materiale docte şi decente, care conferă aură şi contur strădaniilor ASTREI noastre în vederea păstrării unităţii spirituale a românilor de pretutindeni, mai ales acum cînd ne pregătim să ne recomandăm, cu verticalitate şi zestre bogată, drept naţiune fidelă culturii şi civilizaţiei europene.

Sub candela mereu aprinsă a Deniilor lui Eminescu, Dumnezeu să ocrotească şi-n viitor steaua „Revistei române“!

 

Prof. Liviu Dârjan,

Preşedinte Despărţămîntul ASTRA

„Fraţii Popeea“ Săcele