Iubiţi prieteni,

 

Sărbătorirea celor 10 ani de la apariţia minunatei Dvs. reviste, - tribuna a idealurilor şi īnfăptuirilor astriştilor ieşeni īn frunte cu inimoasa D-na Preşedinte, profesor Areta Moşu şi a devotatului său redactor şef, D-l Victor Durnea, - īmi prilejuieşte, ca autor şi publicist astrist braşovean, un nou moment de sinceră bucurie, spre a vă adresa şi eu depline felicitări şi urări de noi īnfăptuiri, spre binele vieţii noastre culturale şi spirituale romāneşti. Totodată, ţin să vă mulţumesc pentru īnţelegerea şi sprijinul acordat scrierilor mele poetice, cum şi pentru bunele relaţii prieteneşti ce s-au statornicit īntre noi.

Īntru şi mai mulţi ani!

Ioan SUCIU -Membru al

Uniunii Scriitorilor şi Membru fondator al Despărţămīntului ASTRA Braşov