DE LA ASPECTE ALE VIEŢII SPIRITUALE  LA INTERFERENŢE CULTURALE ŞI CONTACTE ETNICE

 

 

În numărul precedent al “Revistei române” informam cititorii despre simpozionul internaţional Aspects of Spiritual Life in South East Europe from Prehistory to the Middle Ages, organizat la Iaşi în perioada 17-20 octombrie 2004. La numai trei luni de atunci, avem plăcerea să anunţăm volumul cu acelaşi titlu, apărut în condiţii grafice excelente la Editura Trinitas şi care conţine materialele prezentate cu prilejul reuniunii amintite.

Este vorba despre o lucrare de 400 p. cu un bogat material ilustrativ (inclusiv planşe color), în care sînt discutate multe aspecte interesante şi de actualitate ale vieţii spirituale din spaţiul sud-est european după următorul cuprins: Preface (V. Spinei); Worship – the Kernel of Culture. Word of Blessing (Mitropolitul Daniel); Cult Complexes of the Cucuteni Culture (D. Monah); Les aspects spirituel et matériel dans la vie préhistorique et dans les conceptions de l’archéologie préhistorique (N. Ursulescu); The Horodiştea/Erbiceni-Gordineşti-Kasperovcy Culture Anthropomorphic Representations (R. Alaiba); Spirituality Elements in the Cernavodă III – Boleráz Complex (C. Enăchescu); Un rite funéraire du Hallstatt récent moins connu (M. Ignat); Cult Constructions in the Balkan- Carpathian-Pontic Space in the First Millennium B.C. (I. Niculiţă, T. Arnăut); Les temples de Borysthčnes et d’Olbia pendant la période archaďque tardive (Ŕ propos de la tradition antique sur le Boug méridional) (S. D. Kryžickij); Les noms théophores au Nord et Nord-Ouest de la mer Noire (VIe -Ier sičcles av. J.-C.) (V. Cojocaru); Wie liberal waren die Athener in Fragen der Religion? Der Fall des Sokrates (A. Rubel); Kultische Entdeckungen in den Festungen Măşcăuţi „Dealul cel Mare“ und Saharna „La Şanţ“ (A. Zanoci, S. Matveev); La sacrification de la femme ŕ la mort du mari chez les Thraces (T. Arnăut, A. Belotcaci); Particularités iconographiques de la déesse Hécate dans la région du Bas Danube (C. Stoian); Verzierungselemente auf Grabdenkmälern in Sarmizegetusa: Symbol oder Werkstattcharakteristika? (C. Ciongradi); The Worship of the Unknown God in Asia Minor, the Bosporan Kingdom, and the Lower Danube Area (I. Moga); Aspects de la mentalité des affranchis dans les Provinces Illyriennes (L. Mihăilescu-Bîrliba); La mission chrétienne aux premiers sičcles dans le sud-est européen (Aperçu historique) (Em. Popescu); The Gothic Church (V. H. Baumann); Pratiques funéraires dans l’espace carpato-danubien dans la seconde moitié du Ier millénaire ap. J.-C. (V. Spinei); Vestiges rupestres chrétiens dans les Monts de Buzău (D. Gh. Teodor, D. Ciobanu, E. M. Constantinescu); Aspects of Funeral Rite and Ritual in the Prut-Dniester Region – End of First Millennium, Beginning of Second Millennium (The Moleşti-Ialoveni Necropolis) (I. Tentiuc); Monuments chrétiens de Dobroudja des Xe-XIVe sičcles (A. Stănică); Aspects of Spiritual Life in the Brăila Fortress 1538-1828 (I. Cîndea); Représentation du dragon tué par saint George: précisions zoomorphologiques (L. Bejenaru, L. Bacumenco); Termes religieux dans la «Vita Constantini Cantemyrii» de Dimitrie Cantemir (C. Tărnăuceanu).

În continuarea colaborării fructuoase dintre Institutul de Arheologie şi Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi, pe de o parte, şi Asociaţia ASTRA, Despărţămîntul „M. Kogălniceanu”, pe de altă parte, preconizăm organizarea în perioada 12–17 iunie 2005 a simpozionului internaţional Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă pînă în zilele noastre. La această manifestare manifestarea ştiinţifică şi culturală aşteptăm participarea a 50 invitaţi din străinătate şi din ţară, pe lîngă alţi cca. 20 specialişti din Iaşi, iar comunicările prezentate cu acest prilej vor constitui subiectul a două volume, care urmează să fie publicate pînă la sfîrşitul anului 2005.

 

Victor COJOCARU