O CARTE DE EXCEPȚIE -

UN SECOL DE ARTE FRUMOASE LA IAȘI

DE VALENTIN CIUCĂ

Aș începe aceste însemnări stîrnite de remarcabila noutate editorială Un secol de arte frumoase la Iași printr-o tentativă de interpretare psihologizantă, și anume evocînd pasiunea pentru călătorie a autorului. Valentin Ciucă este în sufletul său din adînc, mai ales, un călător de vocație. Nu ar precupeți nici o fărîmă de energie, ar da orice și oricît pentru ca linia orizontului să-și mlădieze într-un mod încă necunoscut lumina, aburul, așteptările.

În ce măsură o călătorie poate fi și o căutare a sinelui rămîne ca fiecare om ispitit de zare să hotărască, dar, în ceea ce-l privește pe contemporanul nostru, raportul dintre devenire și călătorie s-a transformat într-o alchimie secretă; dinamica interioară a acestuia trebuie cercetată cu deschidere spirituală, cu generozitate, aș zice, cu intuiție și acuitate.

Dar dacă, aflîndu-ne în fața unui tablou, am întoarce binoclul, nu am obține o experiență similară?

Nemulțumitul „chiriaș“ al lumii vrea multe „schimbări de decor“, mai multe chiar decît pot permite aspirațiile adolescenței ori visele fiecărei nopți. Și atunci cînd în ADN-ul nostru scrie călătorie, alegem și varianta călătoriei în lumea artelor; sau o alege destinul pentru noi. Astfel, fiecare tablou, fiecare sculptură sau grafică, fiecare tapiserie ori instalație presupune tot atîtea orizonturi și experiențe intelectual-afective. În măsura în care creatorul artist a mers pînă la capăt, urmînd cu umilitatea necesară exemplul divin, criticul (pentru că la demersul acestuia ne oprim acum) face din cercetarea sa o restituire a actului inițial.

Să privim în jurul nostru (dar și în interiorul nostru) cu atenția mărită către liniile de continuitate. Sînt puține. Cei mai mulți dintre oameni adaugă la infinit, în viața lor, fragmente, puse cap la cap, de acțiuni, intenții, realizări ale căror puncte de sudură sînt brutal vizibile. Cei puternici se pot făli cu hotare întregi de consecvențe. Din această familie a privilegiaților face parte și autorul cărții în discuție. Valentin Ciucă și-a dus la bun sfîrșit toate ideile; repede - dar fără grabă păguboasă - , constant - fără obstinații rigide, printr-un firesc pe care numai chemarea autentică îl legitimează.

Un secol de arte frumoase la Iași restituie lumii cu eleganță și competență cunoașterea unui teritoriu cultural la care autorul însuși a lucrat decenii la rînd. Pe mulți dintre artiști Valentin Ciucă i-a cunoscut personal și le-a prezentat expozițiile, multora le-a cercetat operele în muzee, biblioteci ori depozite, dedicîndu-le alte volume și articole. În cartea apărută acum la Editura „Art XXI“ a transformat secolul al XX-lea într-o monadă leibniziană, în care se oglindesc deopotriv㠄zugravii de subțire“ de la academia inițială, întemeietorii clasicismului vizual românesc, alături de cei ce trăiesc, tineri, în Iașul de azi ori aiurea pe meridianele globului, dar care au lăsat în colecții opere ce-i reprezintă. 179 de artiști prezentați și analizați estetic în șapte capitole organizate și intitulate fascinant.

Dicționarul presupune, o știe toată lumea de la Denis Diderot încoace, nu numai rigoare și exactittate, dar și o anumită obiectivitate care absolvă autorul de eventuale parti-pris-uri. Perpspectiva rece și impersonală s-a dovedit a fi pentru Valentin Ciucă o structură prea strîmtă și de aici s-a născut, cred, caracterul special al acestei lucrări: sistematică și cuprinzătoare, dar, în același timp, analitică, nuanțată și profundă în interpretările ce însoțesc fișa biografică. Mare pe dinafară, dicționarul are pe dinlăuntrul său o structură de bijuterie: articole esențializate, iconografie desăvîrșită, paginație elegantă. Și dacă ar fi să mai adăugăm rostul ispitelor ludice de plăcerea cărora se lasă contaminat criticul-scriitor, „tabloul“ unei cărți de excepție se „rotunjește“.

Legat de întregul stilistic trebuie remarcat în mod obligatoriu caracterul necesar al acestei lucrări. Dacă monografiile, antologiile de articole și tratatele tematice există în literatura de specialitate din România și pot fi oricînd de folos cercetătorilor de azi și de mîine - dicționarele de asemenea anvergură au o ofertă redusă, am putea spune chiar rarisimă. Pe raftul instrumentelor esențiale lucrului intelectual se adaugă acum volumul Un secol de arte frumoase la Iași de Valentin Ciucă lîngă dicționarele criticilor Octavian Barbosa ori Constantin Prut.

Cînd am atins întîia oară un exemplar al acestei cărți, am avut același sințămînt pe care - elevă fiind - l-am trăit cumpărînd Le Larousse des grands peintres. Aceeași calitate a obiectului-carte o regăsesc cu o bucurie datorată tipografiei PRINTCO - a cărei colaborare cu casa editorial㠄Art XXI“ a fost de bun augur și pe acest plan.

 

***

Să mă întorc la pasiunea pentru călătorie a lui Valentin Ciucă și la alchimia secretă a acesteia. Cunoscîndu-l pe autor de mai mulți ani, știindu-i exigențele, urmărindu-i itinerariile și citindu-i cărțile, îmi rezerv dreptul la o proiecție de interpretare: ceea ce a primit de la cultura lumii se poate „întoarce“ purtînd un glas propriu, astfel încît Un secol de arte frumoase la Iași, acest dicționar enciclopedic poate fi acceptat și ca o pledoarie pentru un racord natural la cultura europeană.

 

Mariana ȘTEFAN-ANTOHI