„Acasă la noi“

ediția a VIII-a, în Năsăud, Salva, Coșbuc, Telciu și Sîngeorz-Băi

 

 

Întîlnirile comune ale Societăților culturale Astra năsăudeană și Limba Noastră cea Română din Chișinău s-au soldat, de-a lungul ultimilor ani, cu cele opt ediții ale Taberei internaționale „Acasă la noi“, ediții prin care copii de peste Prut sînt găzduiți în familii românești, timp în care oaspeții cunosc gazdele, comunică, schimbă idei și constată, în final, că istoria pe care au învățat-o sau o învață încă este străină de adevărul științific și c㠄limba moldoveneasc㓠în care se exprimă este o dulce limbă românească.

Membrii Astrei din țară, în special de la Blaj, Arad, Harghita-Covasna, Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Orăștie, Cluj, Maramureș, Bacău, Iași etc. se implică în găzduirea a numeroși copii români din afara granițelor, în familii din România. Prin membrii Astrei, Năsăudul s-a implicat în trei ediții ale acestei tabere internaționale: în 1997, cînd 76 de copii oaspeți au fost găzduiți la Maieru, Ilva Mare și Măgura Ilvei; în 2003, cînd 87 de oaspeți au fost găzduiți la Năsăud, Rebrișoara, Nepos, Feldru, Ilva Mică și Leșu; și în 2004, cînd 72 de tineri au fost găzduiți la Năsăud, Salva, Coșbuc, Telciu și Sîngeroz-Băi.

Fără oameni deosebiți și generoși, astfel de tabere n-ar reuși; succesul se datorează familiilor care găzduiesc astfel de tineri, preoților, profesorilor și directorilor, primarilor și viceprimarilor care se implică, respectiv liderilor Astrei locale și centrale, precum președinți de cercuri, de despărțăminte, d-lui prof. univ. dr. Dumitru Acu, prof. Areta Moșu și nu în ultimul rînd mass-mediei care susține și încurajează astfel de acțiuni.

Însoțit de preotul Leon Pop și Ioan Mititean din Năsăud, am abordat pregătirea ediției 2004 a acestei tabere internaționale. Erau pregătite cele patru localități pentru a primi tinerii oaspeți din Edineț (sub îndrumarea președintei Astrei „Pan Halippa“ Edineț, Tatiana Lupu), Soroca și Chișinău. Numeroși oameni din localitățile năsăudene menționate au colaborat la reușita acțiunii. Dintre aceștia enumerăm doar cîțiva: prof. Domnica Homei, primarul Sever Mureșan, viceprimarul Dumitru Peter, ing. Luca Pupeză, dir. Radu Varvari (la Telciu); viceprimarul Leon Pavelea, primarul Nicolae Anghel (la Coșbuc); prof. Ana Filip, viceprimarul Ioan Anghelini (la Salva); prof. Grigore Marțian (Lușca), prof. Nistor Ioan Radu (la Năsăud).

Numeroase personalități locale sau județene s-au implicat generos în reușita programului, asigurînd hrană pentru cei peste 100 de copii - oaspeți și gazde - care au făcut turul județului, combustibil pentru drumul de întoarcere în Basarabia, au oferit diverse suveniruri, cărți, rechizite: primarul și viceprimarul Bistriței, Vasile Moldovan și Valer Bindea; primarul și viceprimarul Năsăudului, Dumitru Mureșan și Vasile Pavelea; președintele CJ - Gh. Marinescu și vicepreședinții C. Pamfiloiu și I. Tompa; dir. Sima Gr. Dorel; dir. Ov. Șulea și Sabin Cotu; primarii S. Nureșan (Telciu), N. Anghel (Coșbuc), dir. general Gh. Ivan, șeful de ocol silvic Telciu - L. Pupeză. Au mediatizat evenimentul diverse ziare și posturi de radio și televiziune de pe plan local și național. La finalul taberei au fost oferite participanților, din partea Astrei năsăudene și a Societății „Limba Noastră cea Română“, 123 de diplome.

Efectul acțiunii poate fi desprins și din impresiile lăsate de oaspeți în Cartea de Onoare a Despărțămîntului Astra Năsăud: „Vă mulțumim din tot sufletul pentru orice pas pe care îl faceți pentru noi… Aș dori să mai revin la Telciu“; „Multe bucurii sînt trecătoare, însă impresiile și ospitalitatea locuitorilor din Năsăud nu o vom uita nicicînd…“; „Sînt încîntată de acești oameni sufletiști…“; „Sînt profund mișcată de tot ce s-a întîmplat în aceste zile… atîta omenie, mărinimie, bunăvoință - mai rar…“; „Încă n-am plecat și deja ne lipsiți…“; „Am fost cazat la Coșbuc, la familia Ștefan… Am rămas cu amintiri pentru toată viața“; „Sînt din Edineț și am fost cazată la Salva… M-am bucurat de multă ospitalitate și căldură sufletească… Aș dori să mai revin“; „Vă sîntem foarte recunoscători pentru tot ce ați făcut pentru noi…“; „Dorim să existe persoane de nădejde pentru a se răspîndi ideile de bază ale Asoc. Astrei și ale Limbii Noastre cea Române…“.

Ca în fiecare an, Despărțămîntul Astra „Mihail Kogălniceanu“ Iași a realizat contactele cu despărțămintele din țară și din R. Moldova, asigurînd trimiterea invitațiilor, deplasarea participanților, cazarea și masa oaspeților în drum spre Ardeal.

 

Prof. Ioan SENI,

Președinte Astra Năsăud