Maramureșul în constelația ASTREI

 

Izvorîtă din conștiința și demnitatea națională ca un nucleu de unire a tuturor românilor, de făurire prin cultură a ceea ce nu s-a putut dobîndi prin luptă armată și politică, Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura poporului Român - ASTRA, înființată cu 143 de ani în urmă, a fost îngemănată de către fondatori, prin statut și concepție, cu spiritualitatea românească etern dăinuitoare.

G. Barițiu spunea: „De nu ar fi făcut nimic românii în 1860 spre dezvoltarea și consolidarea vieței naționale, posteritatea tot le-ar fi datoare cu recunoștință pentru înființarea Asociațiunii…“, iar N. Iorga întregea: „Acolo unde ne dezbină politica, să ne unească CARTEA“ - afirmații valabile și în zilele noastre.

Depănarea peste timp a celor peste 14 decenii a consfințit nobila ei misiune de adevărat㠄Academie a veșniciei românești“, de astru călăuzitor al conștiințelor, depozitar al autenticelor valori intelectuale și morale ale poporului român. A fost întreținută de-a lungul timpului prin zelul, sacrificiul și munca încărcată de noblețe a multor români inimoși și devotați, ce și-au găsit răsplata doar în conștiința că fac parte dintr-un organism de mare prestigiu, care contribuie, într-o formă sau alta, la întărirea solidarității neamului. Menționăm doar cîteva personalități din spațiul actualului județ Maramureș: George Pop de Băsești, dr. Vasile Lucaciu, dr. Ioan Mihaly, Petru Bran, Emil Bran, Alexandru Pop, Alexe Berinde, Gavril Barbul, Găvrilă Iuga, V. Chindriș, Artemie Anderco, George Șuta, Alexie Pocol etc., spirite care au luminat drumul despărțămintelor ASTRA din acest spațiu de-a lungul timpului.

O primă manifestare de prestigiu a ASTREI în județul nostru a avut loc în anul 1869, la Șomcuta Mare, unde s-a ținut de-a de-a IX-a adunare generală. Cei care au prezentat comunicări - G. Barițiu, Iosif Vulcan, Iustin Popfiu, I. V. Rusu, Ladislau B. Pop - au adus în planul conștiinței românilor importante probleme de ordin cultural, istoric și social-politic.

În ziua de 13 iulie 1899, lucrările adunării generale, prin despărțămîntul Sătmar al ASTREI, s-au desfășurat la Seini (județul nostru). În perioada ce a urmat, au avut loc adunări generale și în alte localități din spațiul actualului județ Maramureș: la Sisești (1900), la Mocira (1907), și s-au constituit despărțăminte la Tg. Lăpuș (1908), la Vișeu-Iza (cu 4 agenții în localitățile Ieud, Săcel, Strîmtura, Dragomirești), la Baia Mare și Băsești (1913), la Sighetu Marmației (1914).

Adunarea generală de la Baia Mare, urmată de Serbările ASTREI din 9-11 august 1903, rămîne în memoria noastră, a urmașilor, prin cuvîntările lui George Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Constantin Lucaciu, Alexiu Pavel, George Șuta, Ioan Pop, Dimitrie Ciontea, Partenie Cozma, prin prezența fraților Leon și Alexandru Ghica, a dramaturgului Al. Davila, a reprezentanților presei și a reputatului lingvist Sextil Pușcariu. Revista „Transilvania“ (nr. 4/1903) făcea următoarea apreciere asupra reușitei adunării: „Asociațiunea a găsit la Baia Mare în plină floare ceea ce voia să ducă și să semene: conștiința unității noastre naționale-culturale și n-a avut decît să constate că în această privință în întreaga țară, pînă la periferiile cele mai îndepărtate, toți fiii poporului nostru uniți sînt în cuget și simțire“.

Date în plus despre documentele Adunării generale și ale Serbărilor ASTRA la Baia Mare, din 1903, au fost scoase la lumină de participanții la Sesiunea științifică jubiliară (100 de ani), organizată de către Despărțămîntul ASTRA Baia Mare, în zilele de 26 și 27 sept. 2003, la care au participat și o serie de reprezentanți din celelalte despărțăminte din județ și din țară, după cum și președintele Asociațiunii, prof. univ. dr. Dumitru Acu (vezi „Graiul Maramureșului“ din 3 X 2003, p. 1 și 4). S-au prezentat peste 20 de lucrări, o parte dintre ele publicate în vol. II ASTRA - ieri și azi. Realizări și perspective (Ed. „Umbria“, Baia Mare, 2003, 137 p.).

În zilele de 8-10 octombrie 1999, la Baia Mare și la Șomcuta Mare s-au desfășurat lucrările celei de a 95-a adunări generale a ASTREI. Ea a constituit un arc peste timp: 130 de ani de la adunarea generală ASTRA, care a avut loc la Șomcuta Mare în 1869 (a IX-a) și a marcat totodată împlinirea a 95 de ani de la primele Serbări ale ASTREI la Baia Mare (pentru documentare în plus vezi articolele: O reuniune de neam și spirit românesc de Ștefan Bellu și La Baia Mare, cele mai frumoase serbări ale ASTREI de Viorica Ursu, în vol. I ASTRA ieri și azi. Realizări și perspective, pag. 94-102).

Comitetul de conducere al Despărțămîntului ASTRA Baia Mare, urmînd exemplul celorlalte despărțăminte existente astăzi în județul Maramureș (Șomcuta Mare, Tg. Lăpuș, Vișeu de Sus, Seini și Ulmeni) a organizat în ultimii ani manifestarea „Zilele ASTREI în Maramureș“, cu ample acțiuni care au cuprins: sesiuni științifice, simpozioane, conferințe, spectacole, festivaluri folclorice, momente de cinstire a înaintașilor, concerte anuale de colinde și obiceiuri de iarnă, expoziții, prezentări de cărți și alte publicații. În anii 1996, 1997 și 1998 astriștii băimăreni au susținut programele manifestării „Zilele Mihai Eminescu la Seini“.

Anual astriștii băimăreni au participat la „Festivalul castanelor“, manifestare organizată de Primăria Baia Mare. Cu acest prilej s-au organizat, în comun acord cu Muzeul Județean, două expoziții documentare pe tema „ASTRA Maramureșean㓠(vezi mai jos).

În cadrul Editurii „Umbria“, înființată sub egida ASTREI, s-au publicat în ultimii ani peste 50 de titluri, în general lucrări științifice, cărți care au fost distribuite în țară și în străinătate (Republica Moldova, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria, Germania, Elveția, Franța, Italia, Anglia, Canada, SUA).

Din anul 1996 apare semestrial revista „ASTRA maramureșeană“, cu articole despre activitatea astriștilor, despre eposul și ethosul specific zonei, cu articole omagiale (Inochentie Micu-Klein, dr. Vasile Lucaciu, George Pop de Băsești, dr. Th. Mihali, dr. Vasile Goldiș, dr. Sextil Pușcariu, Gherman Vida). Două numere sînt dedicate integral celor doi mari profesori folcloriști, originari din județul nostru: nr. 1-2, an III,prof. univ. bucureștean dr. Mihai Pop (originar din Maramureșul istoric), la împlinirea vîrstei de 90 de ani, iar în nr. 1-2 (13-14) din 2002 este prezentată o biobibliografie a profesorului clujean dr. Dumitru Pop (originar din Băsești), urmată de studii și comunicări pe teme etnologice ale autorului, însoțite de o antologie de texte folclorice din zonele etno-culturale ale țării (pentru alte preocupări etno-folclorie vezi mai jos).

Fructuoase au fost colaborările astriștilor cu Filiala Baia Mare a Societății de Științe Filologice, cu Inspectoratul Școlar, cu Comitetul de cultură și cu Biblioteca Județean㠄Petre Dulfu“. Așa s-a ajuns la susținerea sesiunilor de comunicări științifice anuale pe tema „Creativitate și eficiență în învățămînt“, lucrările fiind publicate în vol. VI, VII și VIII din Studii și articole la Editura „Umbria“ Baia Mare. Așa s-au putut organiza în repetate rînduri simpozioane pe teme ca: „Vechi scrieri românești pe teritoriul Maramureșului“, „Cultura populară - valorificare și tezaurizare“, „Biserici de lemn din Maramureș“ și s-a ajuns la alcătuirea „Arhivei etnologice și antropologice“, realizată la Universitatea de Nord Baia Mare și a proiectului-sumar pentru „Anuarul de etnologie și antropologie“ ce se realizează sub egida ASTREI. Așa a fost posibilă susținerea Asociației „Carte pentru românii de pretutindeni“, cîțiva astriști colectînd cărți pentru dotarea bibliotecii ASTRA din Cahul. Așa s-a putut îndeplini dorința celor peste 50 de astriști din Baia Mare, Șomcuta Mare și din Finteușu Mare de a participa la Serbările ASTREI la Putna și la Iași (18-19 iunie 2004): 500 de ani de la trecerea în eternitate a voievodului Ștefan cel Mare și Sfînt, 115 ani de cînd Mihai Eminescu a trecut la cele veșnice, ediția a X-a jubiliară a „Deniilor Eminesciene“, corul bărbătesc din Finteușu Mare dominînd programele comemorative (vezi „Graiul Maramureșului“ din 1 iulie 2004, p. 8).

Cu prilejul diferitelor activități ale Despărțămîntului, au fost la Baia Mare personalități culturale, științifice, bisericești și astriste ca: prof. univ. dr. Dumitru Acu, prof. univ. dr. Victor Grecu, prof. Virginia Hodorogea, prof. Areta Moșu, scriitor George Muntean, ec. dr. Mihai Șofonie, prof. Vasile Cîmpeanu, prof. univ. dr. Ion Buzași, prof. univ. dr. Mihai Pop, prof. univ. dr. Dumitru Pop, prof. Dan Mîrza, acad. Ștefan Pascu, prof. Ioan Seni, prof. Silvia Pop, prof. univ. dr. Vasile Bogza, prof. univ. dr. doc. Crișan Mircioiu, acad. Horia Colan, ec. Dumitru Borțan, prof. univ. dr. doc. Gavril Istrate, prof. univ. dr. Vasile Curticăpeanu, prof. univ. dr. I. Andea, prof. univ. dr. Gheorghe Șorea, prof. Gh. Căpitan, scriitor Valeriu Hosu și reprezentanți ai despărțămintelor din R. Moldova, din Iugoslavia, Bulgaria și Bucovina.

Participînd alături de localnici la o serie de manifestări cultural-științifice și evocări ale activității Asociațiunii, au putut constata că ASTRA a reprezentat o forță redutabilă în lupta pentru culturalizarea poporului român și că va continua să existe pentru a promova idealul unității acestui popor, a vocației sale europene, prin istorie și civilizație.

 

Prof. univ. dr. Gheorghe Pop,

Președinte al Despărțămîntului Baia Mare