Manifestări culturale dedicate ASTREI

Expoziții pe tema: ASTRA în Maramureș

 

Constituirea Asociațiunii transilvane pentru literatura și cultura poporului român, la Sibiu în octombrie 1861, a constituit un eveniment cultural și politic de însemnătate majoră pentru românii de pretutindeni.

Întreaga activitate a ASTREI, de la începuturi chiar, este o manifestare a solidarității naționale în lupta pentru unitate culturală și politică. Acest sentiment de solidaritate a dominat memorabila adunare de la Baia Mare în august 1903, fiind minunat descrisă în revista Asociațiunii: „Asociațiunea a găsit la Baia Mare în plină floare ceea ce voia să ducă și să samene: conștiința unității noastre naționale-culturale și n-a avut decît să constate că în această privință în întreaga țară, pînă la periferiile cele mai îndepărtate, toți fii poporului nostru uniți sînt în cuget și simțire“*.

Acestui eveniment cultural desfășurat la Baia Mare i-au fost dedicate manifestări științifice și culturale cu un puternic impact asupra publicului. Astfel la 6 august 1998, la casa Iancu de Hunedoara (monument istoric, spațiu pentru expoziții temporare) a fost vernisată expoziția ASTRA la Baia Mare acum 95 de ani, organizată de Muzeul Județean Maramureș, secția de istorie condusă de d-na Viorica Ursu. În spațiul generos oferit de un edificiu el însuși plin de istorie, prin intermediul documentelor, a fotografiilor, a obiectelor tridimensionale a fost prezentată activitatea ASTREI de la începuturi pînă în contemporaneitate. Desigur, publicațiile vremii, textele și citatele au oferit un plus de informații necesare pentru a realiza contribuția foarte importantă a personalităților locale la sprijinirea morală și financiară a Asociațiunii. Astfel activitate unor oameni politici precum George Pop de Băsești, pr. Vasile Lucaciu, Alexiu Pocol sau Teofil Dragoș ne-au permis valorificarea unui bogat patrimoniu memorial.

În toamna aceluiași an, expoziția mai sus amintită a constituit cadrul desfășurării așa-numitelor Colocvii ale ASTREI, din a căror tematică amintim: „Fruntași ai Revoluției Române de la 1848 din Transilvania, promotori ai Astrei și ai ideii de unitate națională“, în colaborare cu Societatea Cultural㠄Avram Iancu“ Filiala Baia Mare (12 nov. 1998); „Fii ai județului nostru în Cartea de Aur a Astrei. Făuritori ai României Mari: George Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali“ (28 nov. 1998); „Unirea Principatelor Române, o epocă istorică și oamenii săi“ (21 ian. 1999); „Femei fruntașe ale Asociațiunii Transilvane“, în colaborare cu Despărțămîntul Baia Mare al ASTREI (8 oct. 1999).

Împlinirea a 100 de ani de la manifestările ASTREI la Baia Mare (9-10 august 1903) a prilejuit o nouă expoziție documentară în organizarea secției de istorie a Muzeului Județean Maramureș în colaborare cu Despărțămîntul Baia Mare al ASTREI (prof. Grigore Man, director general al Muzeului Județean Maramureș, Lucia Pop, șef secție istorie, prof. univ. Gheorghe Pop, președintele despărțământului). Expoziția ASTRA - Serbările de la Baia Mare. 1903-2003 - a fost deschisă publicului în ziua de 25 septembrie 2003 în spațiile vechii Monetării a orașului (monument istoric sec. XVIII) azi sediul Muzeului Județean Maramureș. Au fost expuse în copii documente ale ASTREI - 1903 păstrate în original la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, documente ecleziastice recent achiziționate, tablouri și piese de mobilier ce au aparținut unor membri fondatori sau membri activi de pe aceste meleaguri.

Deoarece acest moment al desfășurării Adunării Generale de la Baia Mare în anul 1903 ocupă un loc important în istoria locală, cadrul tematic al expoziției permanente de istorie, deschisă cu ocazia sărbătoririi centenarului muzeului, cuprinde și Sala ASTRA. Un valoros patrimoniu de documente oferă informații asupra constituirii și activității Asociațiunii pentru Cultura poporului Român din Maramureș precum și a ASTREI sibiene cu detalierea momentului Baia Mare 1903 și a activității în perioada interbelică. Sala este înnobilată de un impunător TRIPTIC, opera artistului Octavian Smighelschi, tablou ce a fost achiziționat în anul 1906 de către marele luptător național George Pop de Băsești.

Toate manifestările amintite au evidențiat în principal rolul important al ASTREI în realizarea idealului național de unitate a tuturor românilor.

Prof. Lucia Pop