Arhiva „Revistei române“

FONDUL N. I. HERESCU

 

Publicăm, în continuare, scrisorile trimise lui N.I. Herescu de către Victor Buescu. Despre acesta din urmă, a se vedea notița din numărul precedent.

 

 

XI

Paris, 26. VI. 1937

Iubite Domnule Profesor,

Aflu printr-o scrisoare a lui Miti că nu mai veniți la Paris. În acest caz, vă rog să fiți bun a-mi spune întru cît această veste corespunde intențiilor Dvs., fiindcă, în cazul cînd nu mai veniți, aș pleca odată cu Horia spre țară, adică peste circa 10 zile, și aș sta în țară în lunile Iulie și August; dacă însă veniți, mi-e foarte ușor să deplasez cu o lună vizita mea în țară, adică v-aș aștepta Iulie aici și aș sta August și Septembrie în țară. - Dacă bacalaureatul vă dă răgaz, vă rog să mă înștiințați cît de curînd, spre a ști ce să-i spun lui Horia, care e decis să plece pe la 5 iulie.

Vă mulțumesc pentru cuvîntul bun pus pe lîngă d. Dupront. La rîndu-mi, am asigurat și pe d. Roques că voi continua lucrul cu manuscrisele și sper să obțin bursa pe încă un an și cel din urmă.

Azi am fost la inaugurarea pavilionului nostru; splendid ca gust, ca varietate, ca realizare. Trebuie să-l vedeți și Dvs. Altceva însă, mai important pentru mine, avu loc la această inaugurare; mă prezentai d-lui Dr. Angelescu, în baza unei scrisori a d-lui prof. Burileanu, în care-mi spunea să-i vorbesc de mine și că e bine să i mă prezint. A fost foarte amabil, am discutat cîteva minute și-mi spuse că e posibil să mă cheme pe la dînsul zilele acestea. Fără a mă injecta cu optimism, cred totuși că e cunoștință folositoare, cîndva. M-am prezentat și d-lui Gusti.

Acestea fiind spuse, îmi dați voie să mă retrag, fiindcă poșta, implacabila poștă se închide la ora 19, mă zorește.

Așteptîndu-vă cîteva cuvinte lămuritoare, rămîn, cu mulțumiri și respecte,

V. Buescu

 

XII

Paris, 9.XI. 1937

Respectate Domnule Profesor,

Vă cer iertare că am întîrziat într-un mod supărător cu trimiterea dărilor de seamă din acest plic. De astă dată, tratează numai despre noi cataloage de mss.; nu știu întru cît ar putea avea aderențe la „Revistă“, dvs. sînteți judecătorul unic și suprem; cum nu avem o revistă paleografică, va fi o nuanță în plus pentru R. Cl.

Sper că nu ajung prea tîrziu cu aceste recenzii; d. Iordănescu mi-a spus acum cîteva zile că reieșea din scrisoarea ce i-ați trimis-o că mai poate să lucreze cîte ceva, timpul permițîndu-i-o.

Mi-e greu să vă supăr cu rugămintea de a-mi trimite și mie un rînd de corecturi din articolul, care aș ține să apară. Nu insist atît pentru corecturi, fiindcă aș avea retușări de făcut, cît pentru faptul că, prin subiectul lui, e horibilis lectur. Sper că ați primit la timp recomandata mea din 15 ianuarie [?] cu alt lot de recenzii.

Apropiindu-se fatidica ora 7 p.m., mă grăbesc să prind ultimele momente de activitate la poștă, rugîndu-vă să iertați stilul fugărit și să credeți în sentimentele mele foarte devotate.

Al Dvs., cu profund respect,

Victor Buescu

 

XIII

Paris, 10.XII. 1937

Iubite Domnule Profesor,

Întîlnind astăzi pe d. Marouzeau pe culoarele Sorbonei, mă acostă să-mi înmîneze 200 fr. din partea Dvs., sumă de a cărei primire țin să vă încunoștințez imediat. Vă mulțumesc și vă reamintesc că țin la dispoziția Dvs. 975 fr. (964 fiind contul vechi, plus 61 fr. devizele luate de Miti, în total 1025 fr.).

Pentru devizele mele, actele sînt deja aranjate de către d. prof. Burileanu, care a expediat lui Miti, pe numele meu, diferite sume lunar. Miti a adus deja la cunoștința d-lui profesor că pe viitor dînșii vor lucra cu dreptul la devize al lui Turdeanu, astfel că Dvs. nu v-ați mai necăji și cu formalitățile aceste preliminare; deja trebuie să aveți multă bătaie de cap cu obținerea leilor. - Cu d. Roques închei la 31 cor. Și, exceptînd lectoratul, mă voi consacra exclusiv tezelor.

Horia mi-a dat noua serie de manuscrise ale Bibliografiei, iar eu le-am predat imediat d-lui Marouzeau, nu fără a fi completat în prealabil și cele 40 de pagini nerevizuite din Cicero. Acum se culege.

Dar despre asta vă va da mai ample informații d. Marouzeau însuși, care pleacă în „turneul de prietenie“ duminică, nu se va opri decît la Budapesta și Cluj, după care va fi oaspetele Dvs. Era încîntat. M-a consultat asupra alegerii subiectelor conferințelor.

D. Popescu v-a dat în fine volumele atît de așteptate? Nu v-a încurcat numai pe Dvs, ci și pe mine, căci la plecare nu mai avea o centimă, a trebuit să-i preiau datoriile la hotel și să-i găsesc 700 fr. în 24 ore (cu patru zile înainte de plecare, a scris în țară să-i trimită biletul! Lucru, firește, imposibil și absurd.) Pe cît știu, n-a terminat siglele și nici cărțile de la Budé nu vi le-a adus. Cu ce vă pot servi?

Să vă mulțumesc pentru vorba pusă pe lîngă d. Valentin Georgescu pentru fratele meu, precum și de promisiunea - care, cu Dvs., e quasi realizată - că, după ce ați rezolvat în mod fericit chestiile Marouzeau și Horia, vă veți ocupa și de „chestia Buescu“. E cel mai frumos dar de Sărbători ce mi se putea face. Să trăiți!

Cu sinceritate și devotament orb,

Victor Buescu

 

XIV

Paris, 17. III. 1938

Iubite Domnule Profesor,

Vin ceva cam tîrziu cu prezenta, întrucît vă credeam la Cluj (așa se explică unele ecouri din parte-mi, într-o scrisoare a lui Horia către d. Popovici, pe care probabil s-o fi primit).

Domnule Profesor, nu voi uita nici în mormînt tot binele pe care mi-l faceți și mi l-ați făcut Dvs., omul providențial al vieții mele de tînăr poate muncitor, poate onest, dar sărac și de proveniență modestă. Ideea că viitorul meu se află sub oblăduirea nobilei Dvs. personalități este principiul meu vital și mîndria mea de toată clipa. Dumnezeu să vă țină și să vă ajute așa cum ajutați!

Am primit cei 5400 fr. și mi-am scos hainele de la croitor, am cumpărat cărți (în special ediții) de peste 1500 fr., am pus deoparte mia ce vă datoram și încă mai am ceva bani spre a putea bate la mașină ediția Arateelor, căci vreau s-o înmînez d-lui Bayet.

Lucrul meu merge „à pas de l’oie“ (semnele timpului!), și, de n-o voi tipări, sper măcar s-o pot avea pe fișe pînă-n octombrie, teza mea principală; iar în 1940 aș veni (eventual în concediu) 2-3 luni spre a o tipări și a susține doctoratul. D. Boutière, urmașul d-lui Roques, mi-a promis sprijinul material, iar d. Marouzeau e de perfect acord cu data prevăzută și cu subiectele.

Am stat de vorbă cu dînsul de două ori, în ultimele săptămîni. Îmi spune că Bibliografia Dvs. va trebui tipărită din nou, căci corecturile ar costa tot atît, în bani și timp. Mă mai întreba de veți veni în Franța pentru Congresul Budé (dînsul va fi în acel timp în Algeria). Interesat de rezultatul cercetărilor mele, mi-a cerut un articol pentru numărul din iunie al R.E.L. și mi-a dat și trei cărți spre recenzare.

Dar „Revista clasic㓠pe cînd va apare? Vă rog să-mi trimiteți și mie „Buletinul Institutului“, unde cred că mă voi vedea enumerat printre membrii fondatori cu minimum 2000 lei. Cum vedeți noul așezămînt?

Ce păcat că unul ce-i putea fi piatră unghiulară ne-a părăsit! Bietul Matei Nicolau! S-ar zice că Parcele sînt neprielnice clasicismului românesc, menind destine prea scurte unor creiere excepționale. Cu atît mai mult se impune strîngerea rîndurilor și încordarea forțelor, în jurul Dvs., Animatorul.

Fără a fi cîtuși de puțin, ca să zic așa, un necro-profitor, totuși grija zilei de mîine și vîrsta ce tot înaintează mă face să cutez a vă întreba dacă șansele mele sînt sporite în noua conjunctură. Preocuparea mea e superfluă, o știu prea bine, căci tot atît de bine vă știu și sentimentele Dvs. față de mine; iertați-mă dacă, totuși, nu m-am putut abține de a v-o împărtăși și Dvs., sub presiunea sorocului fatal: aprilie, luna numirilor.

Am primit la vreme Indexul lui Paulsen, pentru care vă rămîn o dată mai mult recunoscător.

Aș vrea să servesc pe Doamna Defleury, cu mantoul. Cum să procedez (de nu va fi prea tîrziu)?

Vă rog să vă faceți interpretul omagiilor mele pe lîngă Doamna Herescu și să credeți în prietenia mea peste viață.

Victor Buescu

 

XV

Paris, 17 mai 1938

Mult iubite Domnule Profesor,

Am atîtea mulțumiri să vă aduc, că nu știu cu care să încep și cum să le fac mai puțin sarbede sau plictisitoare! Iată de ce, scriind, mă răzgîndii să mai fac vorbă lungă, astfel că, pentru toate veștile de aur pe care mi le-a dăruit scrisoarea Dvs., mă mărginesc să vă spun „mulțumesc“-ul cel mai curat și cel mai adînc pe care l-am spus cuiva vreodată. Să trăiți, scumpe Domnule Profesor!

Dar bucuria atingerii în parte a idealului meu nu mă face să uit că cinstea ce-mi arătați e plină de răspunderi; vă făgăduiesc solemn că-mi voi da toată vlaga, totdeauna, spre a nu mă dovedi mai prejos de încredereacu care mă fericiți.

Din păcate, teza a doua nu-i și nu va fi gata de tipar pentru toamna aceasta. Îmi voi lua studiile mai importante și voi mai lucra în țară, unde cred că voi și tipări lucrările, urmînd a reveni în 1940 pentru susținere. Serviciul militar mă stînjenește tare mult, sfîrtecîndu-mi timpul studiilor.

În ultima vreme a trebuit să părăsesc teza, spre a pregăti un studiu (Notes critiques sur les Aratea d’Avienus) și trei recenzii pentru d. Marouzeau, cerute; în special articolul a necesitat alcătuirea prealabilă a Indicelui lui Avienus, care, el singur, mi-a răpit o lună încheiată (peste 1000 de fișe)! Ieri am terminat ultima recenzie, acum revin la iubitele-mi Aratee.

Am primit zilele trecute „Revista clasică“, din ce în ce mai impecabilă. Pentru numărul viitor mi-e-n gînd să mai dau un articolaș de 2-3 pagini, amendații la Mamilius; va fi prea tîrziu? De asemenea, v-aș ruga să-mi trimiteți vreun studiu - două pentru recenzare, dacă aveți la dispoziție. Din articolul asupra lui Tibul vă rog să dispuneți a mi se face circa 20 de extrase (să vă mai rog pentru un rînd de corecturi, ar fi prea mult).

D. Marouzeau mi-a înmînat ieri

noile șpalturi ale Bibliografiei, inclusiv Cicero, și i le voi înapoia poimîine, joi, corectate. Mi-a spus că dînsul nu va avea vreme să le vadă, așa că vi le va expedia în cursul săptămînii acesteia.

Cît ce privește restul manuscrisului, vă stau ca totdeauna cu totul la dispoziție și vă rog să nu șovăiți o clipă, întrucît eu tot nu-mi pot încheia teza a doua. (Asta, fiindcă puneți problema așa; în ce mă privește, eu mi-aș găsi vreme, oricum).

Cei 1600 fr. vor fi primiți cu tot alaiul cuvenit; deja Horia, Miti și alți cîțiva amici dau semne de neliniștitoare uscăciune a gîtlejului... În plus, Miti stăruie să-l întovărășesc o săptămînă peste Mîneca, prilej de vînturare a minimum 2000 fr.

Azi voi face un drum pe la anticari, pentru cele două cărți; cît ce privește Gotha, vi-l expediez în chiar după amiaza asta, căci sper să-l găsesc repede.

Vă rog să transmiteți omagiile mele Doamnei Herescu și să credeți, scumpe Domnule Profesor, în recunoștința și dragostea mea nețărmurite.

Victor Buescu

 

XVI

Paris, 19.V. 1938

Iubite Domnule Profesor,

Sper că ați primit recomandata mea de zilele trecute.

Acum vă trimit aceste rînduri, spre a vă cere instrucțiuni în ce privește „Gotha“. Iată ce aflai la „Larousse“.

Un „Gotha“ universitar nu există; „Gotha“, unicul, costă 276 fr. „Index Generalis“ (care și el conține numele și adresele profesorilor universitari de pretutindeni, costă 330 fr. Dacă însă nu vă interesează decît Franța, există un „Annuaire General“, editat de Ministerul Educației Naționale, care costă 60 fr.

Pe care doriți să vi-l expediez? Vă rog să-mi spuneți, altfel mă sfiesc să zvîrl banii, poate, degeaba.

Al Dvs.,

Victor Buescu

 

XVII

Paris, 6 Iulie 1938

Iubite Domnule Profesor,

În afară de recomandata din 17 mai, v-am trimis alte două scrisori simple (simple… poștărește) la 19 mai și 1 Iunie; îmi veți răspunde la ele cînd anul școlar cu toate angaralele lui va lua sfîrșit, căci îmi închipui ce săptămîni frămîntate trebuie să trăiți acum.

Despre altceva voiam să vă scriu și să vă rog astăzi: stau cam prost cu finațele! Bursa, cum știți, e de 1000 fr. lunar, hiper-costelivă. Am contat pe 2000 fr de la Ecole des Langues Orientales, unde șase luni din șapte am suplinit profesorul, dar se pare că nu voi primi nimic, fiindcă … d. Roques a neglijat în noiembrie, cînd și-a dat demisia, să ceară aprobarea Ministerului pentru suplinirea mea. Pe de altă parte, alți 2000 fr pe care contam de la Sorbona ca bibliotecar și lector, se lasă așteptați în mod cam neliniștitor, deși urma să-i am de vreo 2 săptămîni.

Așa fiind, vin la Dvs cu sfiiciune (căci vă știu ocupațiile), dar și cu multă nădejde (căci vă cunosc bunătatea și promptitudinea) să vă rog să binevoiți a da dispoziții să mi se grăbească expedierea lefii sau, de e posibil, să-mi veniți în ajutor cu ceva din cei 1600 fr. de care-mi scriați la 8 mai.

Iertați-mi vă rog cutezanța și credeți că mobilul nu-i deloc „auri sacra fames“, ci numai „sacra fames“ (și încă a se interpreta „sacra“ = „sacrée“…)

Al Dvs., cu nemărginit devotament,

Victor Buescu

 

XVIII

Paris, 21. Iul. 1939

Iubite Domnule Profesor,

Cum cred că ziua plecării Dvs. spre Franța se apropie, mă grăbesc să vă adaug cîteva vorbe la scrisoarea mea precedentă. Am rugat pe d. prof. Burileanu să încaseze dînsul leafa mea pe Iulie și apoi să se pună în contact cu Dvs, spre a decide cine face expediția prin B.N.R. Sper că, între timp, dificultățile obținerii devizelor s-au aplanat și că pot fi în măsură să aștept măcar francii reprezentînd lefile mele pe Iunie-Iulie, dacă nu se pot obține devize pentru mai mult. Pe d. Dupront l-am văzut ieri la o recepție, m-a lăsat să sper ceva, dar foarte vag; a rămas să-i telefonez peste o săptămînă, pentru o întîlnire. Am mare speranță în Dvs, încolo am întîlnit numai făgăduieli goale. Pînă și vaga mea rubedenie, avocatul Ioniță, m-a lăsat cu devizele în baltă (lucru pentru care vă rog să nu mai apelați la el, ci la d. Burileanu, care s-a oferit spontan, într-o scrisoare de acum vreo 10 zile).

Am văzut pe dl. și dna Marouzeau, care vă așteaptă nerăbdători, dl. Marouzeau, să discutați asupra Bibliografiei, d-na Marouzeau să-i vizitați noul și splendidul apartament 270, Bd. Raspail. Cît despre mine, sunt numai așteptare. Să veniți sănătos și curînd, iubite Domnule Profesor !

V. Buescu

P.S. Dl. Marouzeau părăsește Parisul la 5 August.

 

XIX

Paris, joi, 27. VII. 1939

Iubite Domnule Profesor,

Cu multă părere de rău am aflat din telegrama Dvs. că sînteți iarăși suferind și că iarăși amînați sosirea. Și eu care vă așteptam așa de dornic! Am luat notă de noua dată și sîmbătă, 5 august, la ora 10 și 30 dimineață, voi fi în Gara de Est întru întîmpinarea Dvs.

Vă scriu ca să vă spun că, acum două ore, văzui pe dl. Marouzeau. Dînsul pleacă, cu Doamna, duminecă 6 august, astfel încît va fi posibil să vă întîlniți, sîmbătă. După 6 august va fi foarte greu de văzut, căci pleacă la … Buenos Aires și nu va fi în Franța decît la 26 octomvrie!

Vă mulțumesc mult pentru obținerea împrumutului de 6000 lei, ca și pentru rezolvarea chestiunii devizelor, căci sper că se va rezolva), întrucît i-am expediat d-lui Mihăilescu un certificat de la Biblioteca Națională doveditor că lucrez zi de zi (d. Dașcovici credea că mă plimb!…) De altfel, d. Dupront e dispus să-mi împrumute cîteva mii de franci, așa că Dvs. puteți conta în orice caz pe cei 3000 fr. ce-i aveți la mine.

Vă rog să-mi aduceți și mie un exemplar din „Revistă“, care aflu că a apărut, spre cinstea conducătorului ei.

Vă urez promptă restabilire, iubite Domnule Profesor, și călătorie plăcută! Al Dvs.,

V. Buescu

 

Selecția și transcrierea

Vasile POP LUCA și

Victor DURNEA