Arhivele Naționale la Mehedinți

 

La data de 23 septembrie 2003, Direcția Județeană Mehedinți a Arhivelor Naționale a aniversat cinci decenii de existență ca instituție specializată în administrarea, gestionarea și conservarea documentelor de arhivă create în decursul timpului pe teritoriul actualului județ Mehedinți. Pentru marcarea acestui semicentenar precum și pentru evidențierea rolului semnificativ jucat de această instituție în viața socio-culturală a județului, un important colectiv de autori, format din slujitori ai acestui așezămînt (Nicolae Chipurici, Tudor Rățoi, Cristian Anița, Raul Rus, Puiu Strinoiu), au elaborat un consistent volum.

Debutînd cu un temeinic Cuvînt înainte semnat de prof.univ.dr. Corneliu Mihai Lungu, directorul general al Arhivelor Naționale ale României, lucrarea Arhivele Naționale la Mehedinți, Semicentenar evidențiază în cele 12 capitole frumoasele realizări, dar și numeroasele dificultăți, trecute și prezente, care au marcat existența de pînă în acest moment a instituției arhivistice mehedințene. Din perspectivă culturală, importanța activității acestui organism reiese din misiunea de administrare a unui bogat fond arhivistic creat pe parcursul a cinci secole. Sub titlul Documentele Mehedințiului pînă la înființarea Arhivelor Locale sînt trecuți în revistă cei mai importanți creatori și deținători de arhive (așezăminte monahale, familii boierești, obști moșnenești, case de negustori, instituții publice din domeniul administrativ, judecătoresc, cultural, economic, persoane fizice) care au adunat de-a lungul timpului o importantă parte din ceea ce reprezintă astăzi fondul arhivistic severinean.

Deși multe din documentele emise sau păstrate de acești depozitari s-au pierdut ori au fost distruse, total sau parțial, datorită modificărilor din legislația arhivistică a anilor 1831-1950, fluctuațiilor regimului politic sau diverselor cauze naturale, cea mai mare parte a acestui fond a fost recuperat. Această preocupare a constituit, de altfel, una din coordonatele esențiale ale activității Arhivelor Naționale de la Drobeta - Turnu Severin în cei 50 de ani de existență. La sfîrșitul acestei periode (în cadrul căreia autorii au distins, sub aspectul legislației arhivistice, patru mari etape: 1951-1957, 1957-1971,1971-1996, etapa de după 1996), îndeplinîndu-și conștiincios menirea fundamental㠄de administrator și gestionar al patrimoniului arhivistic din zon㓠(p. 39), Direcția Județeană Mehedinți a Arhivelor Naționale deține circa 6800 m.l. documente. Pentru exemplificarea acestei realități, autorii prezintă Repertoriul fondurilor și colecțiilor arhivistice deținute (p. 62-88).

Cea mai importantă parte a acestui adevărat tezaur arhivistic o reprezintă Valorile arhivistice de la D.J.A.N. Mehedinți. Avînd ca limite extreme anii 1429 și 2001, documentele provin din colecții și fonduri personale (cele mai prețioase, prin vechimea și numărul pieselor, fiind Colecția „Istrati“, Colecția Constantin C. Gherghinescu, Colecția de Manuscrise, Colecția de Planuri și Hărți, Colecția de Documente Fotografice, Colecția Emil Popescu-Balaban), din fonduri administrative, fonduri economice, fonduri culturale etc. De precizat că incidența acestor documente nu este doar locală (orice tratare istorică a evoluției județului Mehedinți fiind de neconceput fără cercetarea acestor valori arhivistice) ci și națională, datorită, în primul rînd, documentelor din Colecția „Istrati“.

Alături de misiunea legală de preluare, conservare și prelucrare a fondului arhivistic, Direcția Județeană Mehedinți a Arhivelor Naționale desfășoară și o prolifică activitate în planul vieții culturale și științifice a spațiului severinean. În acest sens, stau mărturie acțiuni precum: elaborarea de publicații de specialitate, organizarea de expoziții și sesiuni științifice, alcătuirea unei biblioteci documentare de aproximativ 13000 de volume (cuprinzînd cărți românești și străine de istorie, tipărituri românești cu valoare de patrimoniu, colecții de documente, bibliografii, enciclopedii, dicționare, periodice), permanentizarea - începînd cu anul 1982 - unei expoziții documentare, constituirea Asociației Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor „Porțile de Fier“ Drobeta - Turnu Severin etc.

În mod evident, toată această complexă activitate nu s-ar putea realiza fără munca și dăruirea continuă a slujitorilor acestei instituții. Capitolul Personalul instituției în cei 50 de ani de existență se constituie într-un semn de prețuire a sîrguinței celor 25 de salariați care, trecînd peste numeroasele dificultăți generate de insuficiența spațiului și a personalului, au desfășurat activitatea arhivistică la Mehedinți în cea de-a doua jumătate a secolului trecut.

Dan Constantin Mâță

* Arhivele Naționale la Mehedinți, Semicentenar, Craiova, Editura MJM, 2003, 212 p.