Arhiva „Revistei române“

FONDUL N. I. HERESCU

 

I

Scurtești,2 Sept.1929 Buzău

 

Dragă Domnule Herescu,

 

Întîi țin să te felicit pentru Doctoratul în Litere cu care te-ai încoronat și sub ocrotirea căruia lucrezi acum fără grijă. M-ai lăsat pe urmă. Sper să te ajung curînd.

Al doilea, ți-aduci aminte că-ți promisesem și eu colaborarea la revista D-tale. Ocupația m-a cam împiedicat. Dar de aci înainte te rog socotește-mă printre colaboratorii regulați. Îți trimit aci alăturat o recenzie a unei cărți germane pe care o isprăvii ieri și care mi se pare destul de interesantă.

Am văzut primul număr al lui Orpheus - Favonius fuzionate în “Revista clasică”. E interesant. De ce nu a apărut și al doilea pînă acum?

Te rog să-mi răspunzi dacă-mi poți publica acest articol sau nu; în caz negativ te rog să mi-1 trimiți înapoi.

Eu sînt venit de vreo lună de la Strassbourg. În Octombrie mă reîntorc.

Cu drag,

I.Coman

II

 

8. XII. 1931 Buzău

 

Dragă Domnule Herescu,

 

Am primit telegrama ce mi-ai trimis pentru care mulțumesc foarte mult; ar fi urmat ca azi să vin la București și țin mult să vin, dar mă pîndește o mare nenorocire: n-am decît 1000 lei toți banii mei, taxă pentru examen; deși umblu de mai mult de două săptămîni pe la toate băncile, instituțiile și cunoscuții pentru un împrumut de 10.000 lei sau măcar 5.000 lei, nu găsesc nicăeri; căci pentru examenul acesta îmi trebuesc cel puțin 5.000 lei; la asta se adaugă împrejurarea că mi-au sosit cărțile de la Strassbourg (biblioteca mea) în trei lăzi la vama Ploești, unde trebuie să plătesc pentru transport vreo 5.000 lei; îți poți imagina starea mea sufletească cînd vameșul mă amenință că dacă nu-i plătesc suma aceasta îmi trimite cărțile înapoi. Iată de ce îmi trebuiesc 10.000 lei.

De aceea mă adresez D-tale ca unui frate și îndrăznesc să-ți solicit acest împrumut; e posibil ca personal să nu ai pentru moment, căci sînt împrejurările grele, dar D-ta ai mulți prieteni și cunoștințe întinse, cari ți-ar putea oferi această sumă.

Mi-ești singurul prieten cu adevărat sincer și care-mi vrei binele: ți-aș fi foarte recunoscător dacă m-ai putea scoate din acest impas.

Așa că eu sînt gata să vin imediat la București, de îndată ce primesc un răspuns pozitiv din partea D-tale în privința rugăminții ce-ți fac. Sper foarte mult că-mi vei întinde această mînă de ajutor!

Necrologul lui Wilamowitz e aproape gata; ți-1 voiu trimite cu celelalte recenzii zilele acestea sau poate ți le aduc eu.

Ce-o fi cu duplicatul Diplomei mele de licență?

Săptămîna viitoare (Vineri 18 Dec.) am examenul. Ți-aș fi foarte recunoscător de mi-ai trimite urgent răspunsul.

Îți mulțumesc încă o dată foarte mult pentru amabilitatea cu care te străduești a-mi face bine,

I.Coman

Al. Demetriade 79

Buzău

III

 

Buzău, 13Dec. 1931

 

Dragă Domnule Herescu,

 

Mi-a spus Domnul Papacostea că ai fost la Craiova săptămîna trecută; de aceea probabil nu mi-ai putut răspunde la epistola ce ți-am trimis Marția trecută.

Te rog foarte mult să comunici la căminul despre care mi-ai telegrafiat că voiu veni săptămîna aceasta (pe Joi, Vineri) pentru ca să-mi păstreze camera; în același timp te rog să-mi păstrezi corectura pentru articolele ce ți-am trimis, căci s-au strecurat - pare-mi-se - cîteva greșeli îndeosebi în necrologul pentru Wilamowitz, unde am menționat lucrările lui din memorie.

Marți 15 Dec. am examenul; mîine plec la Iași

Cu afectuoase salutări

I. Coman

 

IV

 

Strassbourg 11 Februarie 1932

 

Dragă Domnule Herescu,

 

Am ajuns cu bine la destinație grație nemuritorilor cari protejează pe călători. Am văzut lucruri frumoase și interesante prin Italia, din nenorocire n-am avut nici vreme și nici posibilități să le cercetez mai mult și mai cu folos.

Odată ajuns la... locul cu norocul, m-am așezat pe treabă. Merge lucru cum trebue și sper să mă văd scăpat în curînd și de grija titlului acesta pe care sper să-l iau realmente, fără... să mai simulez nimic.

Ce faci? Cu dăscălia mereu; dar Dl. Papacostea? Te rog foarte mult să mă scuzi față de Dînsul că nu i-am scris încă; de abia îmi văd capul din treabă; îi voiu scrie însă zilele acestea.

Ce e cu Revista? A apărut sau nu? Dacă a apărut te rog foarte mult să-mi trimiți și mie un exemplar. Te rog iarăși să fii drăguț să-i spui tipografului să-mi scoată 500 exemplare din studiul meu asupra Ideilor egiptene și orfice...; îmi vei comunica prețul hîrtiei necesare și voiu expedia banii.

Ți-aș fi foarte recunoscător dacă ai face matale personal cu grijă corectura a doua a articolului. Dacă apare broșura aparte, te rog să-mi expediezi aici 50 exemplare, costul transportului pînă aici îl plătesc cu celelalte exemplare, le va pune “Revista clasic㔠în vînzare cu 30 sau 40 lei, suma ieșită din vînzare o donez pentru începutul unei biblioteci a “Revistei clasice”. Ce zici?

Aștept vești de la matale.

Cu Drag,

I. Coman

17 Rue des Bonnes Gens

(Jung) Strassbourg.

 

V

 

Strassbourg 24.II. 1932

 

Dragă Collega,

 

Îți trimit aci alăturat o recenzie a ultimei cărți a lui Willamowitz, pentru “Revista Clasică”. Dacă aș ști că numărul pe 1932 apare curînd, ți-aș mai trimite încă vr’o două recenzii și un studiu; dar văd că nu dai semne de viață și nu-mi comunici nimic în privința numărului din “Revista Clasic㔠pe care l-am lăsat sub presă și care știi că mă interesează foarte mult. Nădăjduiesc că vei binevoi să-mi trimiți cîteva rînduri

Al D-tale

I. Coman

 

VI

 

Strassbourg 21.III.1932

 

Dragă Collega,

 

Am primit “Revista Clasic㔠- Ianuar-Iunie 1931 pentru care îți mulțumesc. Ce e cu broșura? Văd că nu-mi scrii nimic. Te rog foarte mult pune-mă la curent cu această chestiune. În tot cazul eu aștept... surpriza!

Îți trimit aci încă două recenzii. Studiul pe care ți l-am promis nu-1 am gata încă, dar dacă aș ști că Revista nu e încă sub presă, aș face tot posibilul să-l ai cît de curînd: e analiza unui pasagiu dintr-un discurs al lui Pericle din Tucidide.

Al D-tale cu mulțumiri,

I. Coman

17 Rue des Bonnes Gens.

 

VII

 

Strassbourg 7 august 1932

 

Dragă Domnule Herescu,

 

Își mulțumesc pentru numerele din “Revista Clasic㔠ce mi-ai trimis. Mă ierți că nu m-am putut ține de cuvînt față de a-ți trimite un articol de fond. Am fost copleșit de lucru și sînt încă. Mi-am isprăvit teza de doctorat în teologie încă din Mai și-ar fi trebuit să o susțin pînă la finele anului. Nenorocirea mare e că nu am banii necesari pentru tipărire. Am scris în toate părțile, m-am văetat la toți, dar nimeni nu-și apleacă urechea. Îmi trebuesc vreo 50.000 lei. Teza se intitulează: La Némésis dans la poésie grecque depuis les poèmes homériques jusqu’à Eschyle și va avea 250 pagini tipărite. E sub tipar. Adică propriu zis am tipărit numai o coală pentru cît am avut bani. Sînt disperat. În anul viitor sper să-mi isprăvesc și cele două teze de doctorat în litere. Dar cînd mă gîndesc la tipărire mă ia groază. Dacă pentru 250 pagini nu găsesc bani, cum o să găsesc pentru 500 pagini?

N-ai putea să-mi dai vr’un sfat? Poate știi pe cineva la care m-aș putea adresa. Singura cale ar fi un împrumut, dar nu la o bancă, ci la o persoană particulară. Mă oblig să restitui banii de îndată ce mă întorc în țară și-mi aranjez situația. Mă adresez Dumitale ca unui frate și prieten bun. Poate prin cunoștințele pe care le ai și prin simpatia de care te bucuri în multe cercuri mi-ai putea da o mînă de ajutor. Ți-aș fi recunoscător pentru toată viața.

Îți trimit aci alăturat două recenzii. În 2-3 săptămîni îți voiu mai trimite altele.

Îți mulțumesc,

Al Dumitale,

I. Coman

1 Quai Dietrich

Strassbourg

VIII

 

Buc.6.X.1933

 

Dragă Collega,

 

Am fost pe la Matale și... ghinion, nu te-am găsit; aș avea să-ți vorbesc multe; în cursul anului acesta am făcut o călătorie turbată, ceea ce m-a împiedicat să vin să te văd. Acum mai am 2 săptămîni și-s gata.

Cred că pe la 20 - 25 Octombrie adică atunci cînd am să cînt cu camarazii “ș-am să plec din miliție...” - am să vin să te văd. Sper că n-ai s-o mai ștergi așa iute în capitala Banilor.

Cu drag,

I.Coman

 

IX

Iași, 14 mai 1928

 

Stimate Domnule Herescu,

 

Două scrisori am găsit acasă și am grijă să nu-ți faci o impresie proastă de mine din pricina acestei întîrzieri.

Am plecat în Grecia la 1 aprilie și m-am întors la 3 mai. E drept, soția mea, care a venit după mine, mi-a vorbit de prima c. p., dar a uitat s-o ia și astfel n-am avut adresa D-tale.

Din Grecia m-au alungat cutremurele; trag nădejde să mă întorc la anul. Impresii poate am să am vreodată ocazia să-ți comunic.

La vara viitoare sper să mă duc în Anglia și deci să trec prin Paris. Pînă atunci aș vrea să știu ce teză lucrezi și cum te împaci cu studiile la Paris.

Al D-tale cu toată amiciția,

C. Balmuș

Iași, str. L. Catargi 22

 

X

 

Universitatea din Cluj

Seminarul de Lingvistică

Cluj, 1 martie 1937

 

Iubite Domnule Herescu,

 

Îmi pare așa de rău că nu te-ai ținut de cuvînt să vii cu doamna și cu amicul Caracostea la sărbătoarea din Oradea. Nici eu nu m-am dus. Dar pe mine nu mă interesau atît cuvîntările, cît sosirea voastră la Cluj.

Doream neapărat să vă văd, să petrecem o zi două împreună,așa cum ne înțelesesem, și să-mi comunicați unele impresii și amănunte în legătură cu memorabila ședință a consiliului, în care ați repurtat o victorie atît de strălucită.

Drept să-ți spun, nu-mi închipuiam că totul era să se isprăvească într-o singură ședință. Mai întîi, credeam că o să se amîne ținerea consiliului, al doilea, gîndeam că, poate, unii dintre profesori vor fi împiedecați să vină la ședință. De altfel, Doamna Caracostea mi-a comunicat că, de fapt, domnul Decan a și încercat să amîne consiliul pentru o altă dată, se vede în urma stăruințelor depuse de ceilalți.

Prietenii din Cluj au rămas uimiți de numărul impresionant al voturilor.

În ce privește pe amicul nostru, îți spun fără exagerare, după cum mi-au mărturisit alții, a rămas pur și simplu consternat.

După anumite informațiuni sigure ce mi s-au dat, dînsul nădăjduia foarte mult în opoziția d-lui Burileanu. Se vede nu cunoștea raporturile mele cu d-l Burileanu, după întrevederea avută la D-ta acasă.

În orice caz, telegrama ce mi-ați trimis imediat după vot, semnată de D-voastră, toți de la secția clasică, în frunte cu d-l Burileanu, a fost o amară deziluzie pentru scumpul nostru amic.

Repet, îmi pare foarte rău că n-ați venit. Am fi avut atîtea de povestit. Acum, nu-mi rămîne decît să vin eu la București, ceea ce am să și fac, însă nu știu cînd, în orice caz, cît de curînd.

Pînă atunci te rog să comunici Doamnei Herescu omagiile mele respectuoase și regretul soției mele de a-i fi scăpat ocazia să o cunoască. D-tale îți strîng mîna cu multă căldură și rămîn cu aceleași sentimente de recunoaștere sinceră,

Devotat,

Th. Capidan

 

P.S. Am scris și lui Caracostea.

 

XI

 

Universitatea din Cluj

Seminarul de Bizantinologie

Cluj, 19 aug. 1937

 

Scumpe Domnule Herescu,

 

Întors acasă de la cura mea soare la Carmen-Sylva, aflu cele două frumoase volume ce ai avut amabilitatea să-mi trimeți și pentru care din toată inima îți mulțumesc:

1. fiindcă lupta d-tale pentru clasicismul oropsit atîta la noi, purtată inteligent și entuziast, răspunde sentimentului meu intim și articolele judicioase strînse azi în volum sunt o adevărată recreație sufletească celui ce a strigat de multe ori în pustiu, apărînd cauza nobilei școli a cugetării antice;

2. fiindcă evocația pioasă, emoționantă, în rîndurile de justă caracterizare, a celor trei splendide exemplare umane care au fost Pârvan, Valaori, Papacostea mi-a încălzit inima, dulce și prețioasă mîngîiere a unei dureri totdeauna vii;

3. traducerea liricilor latini, în formă atît de reușită și de o lectură plăcută și ușoară, răspunde pasiunii mele mai vechi pentru aceste splendide figuri ale poeziei eterne, pe care de multe ori o cetesc și azi ca o desfătare.

Ai făcut, prin această carte, prețioasă sub toate raporturile, o operă actuală: ai pus sub ochii publicului nostru, față de jivinele inculte care spurcă azi literatura cu atîta nerușinare, cum se cîntă nemuritor iubirea, fără a o murdări. Va fi un îndemn mai mult către clasicii disprețuiți de ignoranța unei generații zăpăcite de atîta sport, de atîta exhibiție a pervertirii și a confuziei morale.

Te felicit, îți mulțumesc și te rog să primești expresia prieteniei mele sincere.

N. Bănescu

 

Selecția și transcrierea

Vasile POP LUCA

și Victor DURNEA