The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century *

 

De-a lungul istoriei, migrațiile au reprezentat fenomene de amploare, ce au implicat mișcări extraordinare de populații și au determinat numeroase transformări la nivel antropologic, social, lingvistic sau cultural. Cercetarea acestor fenomene angajează pe specialiști într-o muncă deosebit de complexă, datorită diversității materialului documentar, a rezultatelor săpăturilor arheologice, un efort în plus fiind dat de necesitatea realizării unei distincții între numeroasele studii scrise pe o astfel de temă. De curînd, Victor Spinei, reputat specialist în domeniul migrațiilor, a publicat o nouă ediție a lucrării Marile migrații din estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII (prima ediție, în limba română, a apărut la Iași, în 1999); de această dată, lucrarea este publicată în limba engleză, beneficiind de o foarte bună traducere, realizată de Dana Bădulescu, noua ediție fiind mult adăugită față de cea în limba română.

Autorul purcede în lucrare la o revalorificare, dintr-o nouă perspectivă, a izvoarelor destul de numeroase privitoare la migrațiile tîrzii, care au afectate răsăritul și centrul Europei în perioada secolelor IX-XIII. În cadrul acestui amplu fenomen, s-au remarcat populații precum ungurii, pecenegii, uzii, cumanii și mongolii. Autorul a realizat o analiză a fiecărei populații, în baza unei scheme ce cuprinde: numele și structura etnică; modul de trai și viața economică; organizarea social-politică, credințele și practicile religioase; evoluția politică. Lucrarea surprinde nivelul de civilizație al fiecărei populații, transformările pe care le-au suferit acestea în timp, precum și impactul pe care l-a avut venirea lor în spațiul european, o atenție deosebită fiind acordat arealului locuit de români.

Față de ediția în limba română, noul volum conține adăugiri în ceea ce privește textul, notele și reperele bibliografice, cele din urmă fiind anexate fiecărui capitol. Mult lărgită este și bibliografia generală, la care se adaugă bogata ilustrație ce ne ajută să ne facem o imagine asupra specificului acestor populații, mai ales în ceea ce privește civilizația materială. Nu lipsesc lista abrevierilor și indicele de nume, foarte bine întocmit.

Lucrarea se prezintă la un înalt nivel științific, autorul folosind în interpretările sale toată gama existentă de surse istorice. Pentru numeroasele izvoare narative, au fost consultate ediții rare, fiind introduse și valorificate noi informații. Toate acestea confirmă faptul că Victor Spinei reprezintă o autoritate în problema migrațiilor tîrzii, iar noua sa carte se impune ca una de referință. Apariția volumului în limba engleză nu poate decît să contribuie la cunoașterea mai bună nu numai a evoluției neamurilor implicate în migrații, dar și la înțelegerea impactului mișcărilor acestor populații asupra regiunilor răsăritene ale Europei, în special asupra spațiului locuit de români. Se pune astfel la dispoziția cercetătorilor ce au acces la limba engleză o lucrare ce indirect explică mai bine cauzele așa-zisei „înapoieri” în evoluția istorică a regiunilor din estul Europei.

În concluzie, nu putem decît să salutăm publicarea într-o limbă de circulație internațională a acestui volum, într-un moment cînd lucrări de acest fel apar cu mare zgîrcenie, realizările cercetătorilor din România fiind puțin cunoscute în afara țării. Astfel de inițiative trebuie continuate, deoarece numai în acest mod putem face cunoscute realizările istoriografiei românești, într-o vreme cînd acestea sînt cvasi-inexistente pe rafturile bibliotecilor străine.

 

Laurențiu Rădvan

____________

* Victor Spinei, The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, trad. de Dana Bădulescu, Cluj-Napoca, 2003, 546 p.