ASTRA BĂCĂUANĂ - IERI, ASTĂZI, MÎINE

 

În anul 1996, a apărut ideea înființării la Bacău a Despărțămîntului ASTRA “Vasile Alecsandri”, neexistînd vreodată pe meleagurile băcăuane. În ziua de 29 mai 1996, oameni de cultură, lucrători din administrația de stat, cadre didactice, studenți și elevi, adunați în amfiteatrul Școlii cu clasele I-VIII „Al.I.Cuza” au hotărît înființarea Despărțămîntului și au stabilit strategiile de acțiune.

ASTRA Băcăuană a adunat în rîndurile ei de-a lungul timpului mulți oameni care țineau la țara lor, pentru că așa cum spunea Tolstoi „… patriot al Baștinii poate fi doar cel care știe a aprecia și a iubi natura plaiului natal…”. Vremuri mari, nasc oameni mari.

La fel ca înaintașii lor, astriștii de astăzi vor să atragă în rîndul lor mai mulți membri din toate categoriile sociale (intelectuali, muncitori, țărani), mai ales tineri care au puterea să lupte pentru idealurile lor și care pot fi ajutați prin intermediul ASTREI să-și atingă scopurile.

Despărțămîntul ASTRA Bacău și-a propus și a realizat acțiuni de mare anvergură, cu tematici variate, antrenînd un număr mare de participanți din țară și din afara granițelor, cu eforturi umane și materiale considerabile.

Astfel au fost organizate activități:

-Ambasadorii Latinității, acțiune la care au participat copii de origine română din Republica Moldova, Ucraina, Iugoslavia;

-Tabără e pictură și sculptur㠄George Apostu”;

-Basarabia -Pămînt Românesc;

-Portul popular la români;

-Tabără de Cultură și Civilizație Româneasc㠄Acasă la noi”, aflată în anul 2003 la aVII-a ediție și sperăm că va dăinui și în anii următori;

-Acțiunea „ARC 1999 și 2000”, unde au fost reuniți peste 300 de copii vorbitori de limba română din diaspora europeană.

Sub egida Despărțămîntului ASTRA „ Vasile Alescandri” au apărut publicația „ASTRA-BĂCĂUANÔ și revista „PAS CU PAS”, unde și-au putut așterne impresiile și gîndurile de viitor toți participanții la acțiunile menționate anterior.

În 1988, luna octombrie, a luat ființă Ansamblul de cîntece și dansuri populare românești „Ciobănașul”, reunind copii din școlile orașului Bacău; de asemenea, funcționează cercul de Istoria Românilor, în cadrul căruia, alături de Asociația „Cultul Eroilor”, au avut loc dezbateri privind istoria Bacăului, refacerea unor monumente și ridicarea altora în municipiul Bacău și comunele județului.

Pentru viitor ne propunem organizarea unor acțiuni, mai ales în rîndul tineretului, pentru a le conștientiza acestora dragostea de țară și de poporul român. Migrația românilor în căutare de lucru în diferite țări se reflectă negativ asupra demografiei țării noaste; de aceea, Despărțămîntul nostru alături de celelalte Despărțăminte din țară are un mare rol în stabilizarea acesteia.

Mulți români din afara țării doresc să se întîlnească cu păstrătorii folclorului și obiceiurilor românești, de aceea ansamblul folcloric „Ciobănașul”, care funcționează sub egida Despărțămîntului, a devenit un adevărat mesager al românilor din Italia, Spania, Marea Britanie, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina etc. Nu facem un bilanț al multiplelor activități organizate, ci doar am punctat cîteva acțiuni.

Vom continua să ducem la îndeplinire misiunea permanentă pe care o avem și ne-am asumat-o pentru răspîndirea culturii naționale și cetățenești în toate straturile societății, realizarea solidarității românilor de pretutindeni, indiferent de concepțiile lor politice și confesionale, de condițiile materiale și spirituale, căutînd, prin cultură, conviețuirea în pace și prosperitate a românilor cu toate etniile care trăiesc pe meleagurile locuite de români.

Astriștii băcăuani doresc ASTREI viață lungă, pace și înțelegere.

 

Dumitru Pricopie,

președinte al Despărțământului „Vasile Alecsandri“ Bacău