TINERI BUCOVINENI ÎN VIZITĂ LA IAȘI

 

Bucovina! Simpla rostire a acestui nume ne provoacă adînci fiori. Este imaginea însăși a unui destin tragic, care a răpit-o de două ori de trupul țării. Ultima dată, Bucovina a fost încorporată Uniunii Sovietice, după ce visul de secole al românilor, UNIREA, se înfăptuise cu mari greutăți și sacrificii.

În momentul actual, românii din Bucovina sînt amenințați de deznaționalizare și uitare. Singura soluție practică ce se întrevede este strîngerea relațiilor culturale de o parte și alta a granițelor teritoriale.

În această ordine de idei se înscrie și acțiunea pe care o prezentăm în rîndurile de mai jos. Este vorba de acceptarea unei invitații mai vechi de vizitare a orașului Iași, invitație adresată unei asociații culturale din zona Cernăuților de către Despărțămîntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu”.

Grupul care a răspuns invitației face parte dintr-o organizație culturală relativ tînără din regiunea Cernăuți, Liga Tineretului Român „Junimea”, ce a manifestat un interes deosebit în inițierea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu asociații culturale din România. Organizația reunește tineri români, studenți și absolvenți de facultate din cadrul Universității de la Cernăuți. Tinerii care au vizitat Iașul provin din localitățile Buda-Mică (Herța), Stănilești (Noua-Suliță), Voloca (Hliboca), Cernăuți etc. Dintre aceștia, am dori să amintim conducătorii grupului - domnul Vitalie Zegrea, președintele asociației, și domnul Liviu Rusu, redactor-șef al revistei asociației, „Junimea”. Menționăm, de asemenea, că grupul din Bucovina a fost secondat de o delegație din Basarabia, condusă de domnișoara reporter Dumitrița Butnaru.

Primind un răspuns pozitiv la invitația făcută, Despărțămîntul ASTRA din Iași, în frunte cu președintele, doamna Areta Moșu, s-a străduit să organizeze un program cultural bogat, pentru ca oaspeții să-și formeze o imagine de ansamblu a „capitalei culturii”.

Astfel, încă din seara în care au ajuns în Iași, vineri, 12 martie, tinerii din Bucovina au vizitat Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, unde au vizionat un colaj după Cehov. În dimineața celei de-a doua zile le-a fost prezentată Biblioteca Municipal㠄Gheorghe Asachi”, unde și-au delectat privirile cu o dublă expoziție de carte și de pictură. În continuare, domnul profesor Alexandru Murgu a reușit să reliefeze cîteva aspecte din istoria „orașului celor șapte coline”. Vorbind cu mult patos, dumnealui a arătat cît de important este formarea unei imagini generale asupra unui oraș, pentru ca apoi informațiile să fie aprofundate prin vizitarea obiectivelor turistice. A prezentat cîteva dintre acestea, printre care Palatul Culturii, Casa Dosoftei, Biserica „Trei Ierarhi”, Catedrala Mitropolitană, Mănăstirea Golia, vechea Curte Domnească. A urmat vizitarea celor două simboluri ale spiritualității ieșene, Biserica „Trei Ierarhi” și Catedrala Mitropolitană, ocazie în care tinerii oaspeți au receptat informații interesante privind viața religioasă a orașului Iași.

În continuare, invitații au participat la Muzeul Literaturii Române la lansarea cărții doamnei Oltița Cîntec, Spoturi pe scenele lumii. Incursiuni în teatrul contemporan, apărută la Editura Cronica. După acest moment, conducerea muzeului le-a oferit exemplare din ultimul număr al „Daciei Literare”, precum și programe ale activităților culturale ale instituției pentru anul curent. Invitații s-au arătat încîntați în momentul vizitării Sălii Pașilor Pierduți din Universitatea „Al. I. Cuza”, unde domnul profesor Murgu și-a etalat încă o dată remarcabilele-i abilități de ghid. Seara zilei de sîmbătă a fost rezervată unei dezbateri găzduite de Galeriile Anticariat, aflate pe strada Lăpușneanu, stradă cu bogată încărcătură istorică. Dezbaterea a avut ca temă Eminescu în conștiința națională și a fost moderată de domnul Dumitru Grumăzescu. Aici, invitații au primit cărți din partea Societății „Pro Basarabia și Bucovina” și a Despărțămîntului ASTRA din Iași. Doamna Sanda Toma, membru al ASTREI Iași, a dăruit personal reviste, pliante, iconițe și alte materiale. Și pentru că hrănirea spiritului trebuie îmbinată într-un mod fericit cu distracția, musafirii noștri au fost prezenți seara la un concert în centrul orașului, unde au putut cunoaște o altă fațetă a ieșenilor.

Duminică s-a urmărit atingerea unor alte obiective de interes cultural, printre care Bojdeuca lui Ion Creangă, Muzeul „Mihai Eminescu” și Parcul Copou. La Casa Memorial㠄George Topîrceanu” poetul Ion Chiriac a făcut o magistrală prezentare a vieții și activității cunoscutului om de cultură. A urmat vizita Grădinii Botanice, unde au fost vizate și serele instituției. Programul a mai prevăzut și alte activități culturale, dar, din păcate, timpul scurt avut la dispoziție nu a permis realizarea tuturor. De la Grădina Botanică drumurile organizatorilor și ale invitaților s-au despărțit, fiecare luîndu-și rămas-bun cu o vie emoție în suflet.

Multiplicarea și consolidarea legăturilor culturale cu românii din afara granițelor constituie, precum se știe, unul dintre obiectivele principale ale ASTREI. Pe această linie va merge în continuare Despărțămîntul „Mihail Kogălniceanu” și în cazul junei Ligi ale Tineretului Român „Junimea” de la Cernăuți. S-a hotărît crearea unui parteneriat, realizarea unei colaborări mai strînse. Astfel, membrii acestei asociații culturale vor reveni în cadrul unui program organizat de Despărțămîntul ASTRA de la Iași, în colaborare cu altele despărțăminte astriste din țară, în vederea realizării unui „tur al României”. De asemenea, se va face schimb de publicații, membrii asociației de la Cernăuți vor participa la concursurile organizate de cea de la Iași, precum cel de creație literar㠄Veronica Micle” și cel de pictur㠄Nicolae Tonitza”.

În ceea ce privește finalitatea acțiunii, prezentată pe scurt în rîndurile de mai sus, considerăm că programul s-a bucurat de evidente rezultate pozitive. Mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor, care au asigurat succesul acestui program, în special conducerii Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

 

Vlad HOGAȘ