PROGRAM DE ACTIVITĂȚI

 Proiect pentru anul 2004 *

 

În conformitate cu principiile și direcțiile de acțiune adoptate de Adunarea Generală a Despărțămîntului ASTRA “Mihail Kogălniceanu ” Iași din 13 decembrie 2003 s-a stabilit următorul proiect deprogram pentru anul 2004.

1. „Rază de bucurie”, ediția a V-a. Itinerar cultural artistic și social dedicat copiilor români din satele Caragaș, Slobozia – Tiraspol; Tănătari, Ursoaia – Căușeni, Selemet – Tighina, Onițcani, Hîrtopul Mic – Criuleni, în perioada 5-9 ianuarie 2004, organizat în colaborare cu Despărțămîntul ASTRA “Dr. Teodor Mihali” Dej. În program: datini și obiceiuri de Crăciun, vizite la școlile românești și a unor obiective culturale, întîlniri cu cadre didactice și conducerea Despărțămintelor ASTRA. Cu această ocazie se vor oferi daruri (cărți de povești, abecedare, rechizite, dulciuri, calendare ASTRA) și invitații la tabăra „Acasă la noi” ediția a VIII-a în România.

2. “Pelerini pe urmele lui Eminescu”, 15-16 ianuarie, vizite la Muzeul „Mihai Eminescu” cu elevi ai cercurilor ASTRA din Iași.

3. Ciclul de conferințe Unirea Principatelor Române – 145 de ani. Vizite: la Muzeul de Istorie a Moldovei și la Muzeul Unirii din Iași (24-25 ianuarie, 2004).

4. Aniversarea prof. univ. dr. Gavril Istrati la 90 de ani (membru de  onoare și fondator al ASTREI ieșene).

5. Medalion cultural-științific consacrat Unirii Basarabiei cu România, 27 martie, 2004. Expoziție foto-documentară la biblioteca Facultății de Istorie a Universității „Al.I. Cuza” Iași. Lansarea publicațiilor: „Revista român㔠1/2004 și “Chronos” 1/2004. Vizită și moment de reculegere la Casa lui Constantin Stere și Casa lui Pantelimon Halippa din Iași.

6. Participarea delegației Despărțămîntului “Mihail Kogălniceanu ” Iași la sărbătorirea Enciclopediei Române – centenar, Sibiu 20 aprilie.

7. Concursul de fizic㠄Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni ediția a X-a, Constanța, aprilie 2004 și Sesiunea de comunicări științifice a cercului profesorilor de fizică al ASTREI „Dragomir Hurmuzescu” - ediția a VI-a.

8. „Se-ntîlnește dor cu dor” ediția a X-a. Itinerar folcloric organizat cu participarea ansamblului folcloric profesionist „Vlașca” în localități din Republica Moldova și regiunile Odesa și Cernăuți, Ucraina (17-30 aprilie 2004).

9. Sesiunea internațională de comunicări „Repere Cultural – Istorice Europene” organizat de Cercul de Istorie ASTRA „Gheorghe I. Brătianu” (Iași, 14-16 mai 2004).

10. Simpozionul Internațional „Spațiul Lingvistic și Literar Românesc din Perspectiva Integrării Europene”. Simpozionul va fi organizat în colaborare cu Institutul de Filologie Româna „A. Philippide” în perioada 21-24 mai, 2004 la Iași și Chișinău, și va avea trei secțiuni: grai – dialect – limbă; literatură regională; etnografie regională. La simpozion vor fi invitați specialiști din România, Franța, Germania, Italia, Serbia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Macedonia, Albania și S.U.A.. Comunicările vor fi cuprinse într-un volum. Cu această ocazie se va lansa „Revista român㔠nr. 2/2004 și Cartea „Revistei române”.

11. „Denii Eminesciene”, ediția a X-a, 2004. Sărbătorirea voievodului Ștefan cel Mare și Sfînt. Itinerar cultural-artistic Iași - Putna (17-20 iunie). Manifestare organizată în colaborare cu despărțămintele ASTRA din România, Republica Moldova, Serbia, Macedonia, Albania, Bulgaria. La acest program sînt invitate coruri, ansambluri folclorice, fanfare, etc.

12. Tabăra de Cultură și Civilizație Româneasc㠄Acasă la noi”, ediția a VIII-a. Elevi români de pretutindeni își vor petrece o parte din vacanța de vară în România (250 – 300 elevi și profesori). Ei vor fi cazați în familiile astriștilor și vor vizita obiective culturale din Iași, Tîrgul Neamț, Năsăud, Beclean, Blaj, Alba Iulia, Cluj, Brașov, Săcele, Orăștie, Sibiu, Sfîntul Gheorghe, Șomcuta Mare, Baia Mare, Tîrgul Lăpuș etc. (iulie, 2004).

13. Tabăra Internațională de Pictur㠄Parcova 2004”, ediția a II-a organizată sub patronajul Asociațiunii ASTRA “Pan Halippa”, Edineț Republica Moldova și al Despărțămîntului ASTRA “Mihail Kogălniceanu” Iași (august 2004)

14. Delegația Despărțămîntului „Mihail Kogălniceanu” va participa cu lucrări la Dej în perioada 16-19 septembrie 2004 la cea de a 100-a ADUNARE GENERALĂ unde se va lansa și publicația „Revista română”, nr. 3, 2004.

15. Adunarea Generală (anuală) a Despărțămîntului ASTRA Iași. Lansarea „Revistei române” nr.4/ 2004. Vernisarea Expoziției laureaților Concursului Internațional de Arte Plastice „N.N. Tonitza”, ediția a VI-a (decembrie 2004).

 

* Din lipsă de spațiu, mai multe acțiuni, unele anunțate chiar în aceste pagini, nu au mai fost incluse.
CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE POEZIE „VERONICA MICLE”

Ediția a VIII-a, august 2004

 

Organizat de Asociațiunea ASTRA, Despărțămîntul „Mihail Kogălniceanu” – Iași (comitet de organizare: prof. Areta Moșu; poeții Nicolae Turtureanu și Horia Zilieru; Valeriu Stancu, critic literar), Despărțămîntul Beclean (prof. Ligia Dănilă), Despărțămîntul Năsăud (prof. Ioan Seni), Despărțămîntul „Timotei Cipariu” – Blaj (prof. Silvia Pop).

Concursul își propune să încurajeze lirica din țară și de peste hotare, să stimuleze preocupările de (re)evaluare a poeziei în contextul reconsiderărilor estetice actuale și să impulsioneze traducerile în limbi de circulație internațională.

Lucrările concursului se vor desfășura în trei secțiuni:

- Creație poetică

- Traducere din poezia clasică, modernă și contemporană

- Eseuri despre lirica actuală

La concurs pot participa tineri autori – indiferent de sex –, care nu au debutat în volum și care au vîrsta maximă de 30 ani.

În afara concursului, vor face comunicări personalități ale vieții literare actuale din toate țările participante.

Lucrările vor fi trimise în plic sigilat, sub un motto, în următoarea formă:

· la secția creație lirică: 10 titluri inedite

· la secția traducere: 5 titluri inedite

· la secția eseistică: 1 eseu între 5-10 pagini, prezentat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională.

Lucrările vor fi însoțite de-un plic sigilat, avînd înscris pe el mottoul ales. În plic, se va afla un curriculum vitae al concurentului (date personale, activitatea cultural-artistică) și o fotografie. Lucrările vor fi trimise până la data de 5 iunie 2004 pe adresa:ASTRA-Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 2, bl. B1, sc. B, et. 10, ap. 43, cod 6600, jud. Iași.

 

Autorii premiați vor participa la o tabără de creație în județul Bistrița-Năsăud la sfârșitul lunii august 2004.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: (40)0232-311388.