Zilele ASTREI la Iași

A IX-a Adunare Generală a Despărțământului „M. Kogălniceanu” Iași

 

Ca în fiecare an, la toate Despărțămintele ASTREI au loc, în luna decembrie, Adunările Generale anuale. Și Despărțămîntul „Mihail Kogălniceanu” din Iași a organizat, în data de 13 decembrie 2003, în cadrul oferit de Complexul Muzeal Moldova, îndeobște cunoscut sub denumirea de Palatul Culturii, Adunarea Generală anuală, la care au participat membri, invitați și laureați ai Taberei Internaționale de Artă Plastic㠄Parcova 2003”, ediția a VI-a, Edineț, Republica Moldova.

În deschiderea manifestării, corul Cercului ASTRA „Strop de Ler”, de la Școala Normal㠄Vasile Lupu”, condus de prof. Viorel Bârleanu, a susținut un frumos program artistic de colinde din mai multe zone ale țării (Moldova de pe ambele maluri ale Prutului, Transnistria, Dobrogea, Transilvania, Muntenia). În continuare, dl. Marcel Lutic, secretar al Despărțămîntului „Mihail Kogălniceanu” Iași, a anunțat programul Adunării Generale. Lucrările acesteia au avut următoarea ordine de zi:

- Salutul delegațiilor;

- Raportul de activitate pe anul 2003;

- Planul de activități pe anul 2004;

- Raportul financiar-contabil pentru anul 2003;

- Prezentarea publicației „Revista română”, nr. 4/2003;

- Discuții-propuneri.

D-na Tatiana Lupu, președintele Despărțămîntului ASTRA „Pan Halippa” din Edineț - Republica Moldova, a transmis salutul românilor de peste Prut, menționînd dificultățile de ordin politic și cultural pe care le întîmpină conaționalii noștri. De asemenea, a fost prezentată delegația de pictori din Republica Moldova, Ucraina, Rusia și România, care au expus lucrări la sfîrșitul Taberei Internaționale de arte plastice „Parcova 2003”, tabără susținută financiar, cu multă generozitate, de către dl. Ion Bîlba, precum și de Inspectoratul de Cultură din Edineț. A salutat Adunarea Generală a Despărțămîntului ieșean și delegația Despărțămîntului ASTRA Năsăud, trimisă de președintele I. Seni.

Președintele Despărțămîntului ieșean, d-na prof. Areta Moșu, a prezentat, apoi, raportul de activitate pe anul 2003, efectuînd o trecere în revistă a acțiunilor realizate de ASTRA Iași în acest an, în colaborare cu Despărțăminte din țară și din afara granițelor țării, cu diferite societăți culturale neguvernamentale, ministere, ambasade, consulate, mass-media. Dintre programele culturale în care s-a implicat Despărțămîntul ieșean amintim: diverse manifestări dedicate împlinirii a 85 de ani de la Unirea Basarabiei cu România; Simpozionul Internațional cu tema Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diasporă; Concursul de Fizic㠄Ștefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni, ediția a IX-a, Iași, ediție la care au participat peste 300 de elevi din România și Republica Moldova; „Denii Eminesciene”, ediția a  IX-a, organizată în colaborare cu Despărțămîntul ASTRA Săcele „Frații Popeea”, precum și cu ASTRA Română din Coștei (Serbia) și Societatea de Limbă Română din Voivodina - Republica Serbia; Tabăra de cultură și Civilizație Româneasc㠄Acasă la noi”, ediția a VII-a, organizată în colaborare cu Despărțămintele din Năsăud, Blaj, Orăștie, Săcele, Șomcuta Mare, Beclean, Dej, Aiud, Baia Mare și Fundația „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, și la care au fost prezenți peste 400 de oaspeți; Concursul Internațional de Creație Literar㠄Veronica Micle”, la reușita căreia au contribuit și Despărțămintele din Blaj, Aiud, Cîmpeni, alături de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului; Tabăra de Creație Literară de la Roica, organizată în colaborare cu Despărțămintele din Aiud și Blaj. Diferite delegații ale Despărțămîntului „Mihail Kogălniceanu” Iași au participat la manifestări organizate de alte Despărțăminte din țară și de peste hotare sau au colaborat la reușita acestora: Tabăra Internațională de Pictur㠄Parcova 2003”, organizată de Despărțămîntul „Pan Halippa” din Edineț - Republica Moldova; Itinerariul „Se-ntîlnește dor cu dor”, organizat în perioada Sărbătorilor Pascale, cu participarea Ansamblului Folcloric profesionist „Călușul” din Scornicești-Olt, care a susținut o serie de spectacole în Republica Moldova și Ucraina (Primăria din Botoșani a donat un bust reprezentîndu-l pe poetul Mihai Eminescu, bust care va fi inaugurat la Odesa, în locul celui dispărut în anul 1999); „Consfătuirea Civil㔠cu tema Raporturile dintre națiunea română și cea maghiară din perspectiva secolului al XXI-lea, organizată de Asociația de prietenie Maghiaro-Română din Kaposvár; a XII-a ediție a manifestării intitulată Identitatea culturală a tuturor românilor de pretutindeni, organizată, la Timișoara, de Asociația ASTRA ROMÂNĂ pentru Banat, Porțile de Fier și Românii de pretutindeni, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Cultural Național, Mitropolia Banatului, instituții de învățămînt superior din județul Timiș și asociații studențești; a 99-a Adunare Generală a ASTREI, desfășurată la Sovata și Sângiorzul de Pădure; a VII-a ediția a Congresului Spiritualității Românești, desfășurată la Alba Iulia; manifestările prilejuite de împlinirea a 85 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România.

În urma supunerii la vot, activitatea ASTREI pe anul 2003 a primit, din partea Adunării Generale a Despărțămîntului ieșean, calificativul foarte bine.

A urmat poate partea cea mai importantă a acestei Adunări Generale - prezentarea raportului financiar-contabil pentru anul 2003, fiind expuse, succint, toate cheltuielile și modalitățile de obținere a fondurilor.

D-nul cercetător dr. Victor Durnea, redactor-șef al „Revistei române”, a prezentat numărul 4/2003 al publicației, număr care a fost lansat, în premieră, pe data de 1 decembrie 2003, la Alba Iulia, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Programul a continuat cu un moment administrativ - comitetul de conducere a fost completat cu un număr de trei membri: Mihai Zaiț, Cornelia Ichim și Corneliu Pintilie. A urmat un moment artistic, susținut de un grup de elevi de la Liceul de Art㠄O. Băncilă”, grup condus de prof. N. Munteanu - ansamblul de viori „Mi, re, la”. D-na președinte Areta Moșu a oferit diplome de merit unui număr de persoane care s-au remarcat prin activități deosebite în folosul Asociațiunii.

Spre finalul Adunării, d-na președinte Areta Moșu a menționat cîteva din proiectele și intențiile de program pentru anul 2004: realizarea, în continuare, a manifestărilor tradiționale ale Despărțămîntului ieșean, apariția a patru numere din publicația „Revista română”, organizarea unei interesante a X-a ediții a programului „Se-ntîlnește dor cu dor” în localități românești și nu numai din Republica Moldova și Ucraina, susținerea activităților Cercului de Istorie „Gheorghe I. Brătianu”, care editează revista de cercetări istorice studențești „Chronos” etc.

Un moment interesant și deosebit de plăcut a fost vernisajul Expoziției Internaționale de Arte Plastice „Parcova 2003”, holul Palatului Culturii, aparținînd, preț de aproximativ trei sferturi de oră, artiștilor plastici din Republica Moldova, Ucraina, Rusia și România. A prezentat criticul de artă Valentin Ciucă.

Adunarea Generală s-a încheiat cu un protocol, la care cei prezenți și-au împărtășit gînduri, sentimente și proiecte pentru viitor.

În final adresăm mulțumiri colectivului de conducere a ASTREI ieșene, sponsorilor, instituțiilor, colaboratorilor și susținătorilor programelor culturale din anul 2003.

 

Mircea-Cristian GHENGHEA