Istoricul Scolii Corbene

 

Prima școală din comună este atestată drept o școală românească confesională în epoca iosefină, iar prima clădire s-a ridicat în anul 1875, o construcție din lemn.

Între anii 1871 și 1900 s-au succedat învățătorii: Gabriel Coșocariu, Toma Roșca, Ioan Neamțu și Gregoriu Trif. În clase mixte studiau feciorii și fetele corbenilor atît la cursurile de zi cît și la cel de repetiție (curs duminical de recapitulare și împrospătare a cunoștințelor), iar un învățător primea 300 de florini, bani repartizați în rate lunare, din fondul scolastic și din arenda grădinii de lîngă școală.

Alte lăcașe ale școlii sînt atestate la Capu Corbului din anul 1893, într-un cătun Barasău, din anul 1922, într-o casă particulară, cu secție română și maghiară. Din anul 1923, cele două secții vor fi la toate unitățile școlare din localitate.

La 22 octombrie 1931 s-a inaugurat clădirea școlii primare, din inițiativa preotului paroh și din fondurile Cooperativei din localitate. Clădirea mare avea 4 săli de învățămînt și locuință pentru director. Actualmente în clădirea veche funcționează clasele primare.

În anul 1971 s-a dat în folosință școala nouă, ridicată din inițiativa primăriei Corbu și cu munca oamenilor din comună. Clădirea are 12 săli de clasă, din care 3 săli pentru laboratoare cu dotările aferente. Inițial au funcționat numai clasele gimnaziale.

În anul 1981 s-a înființat o secție de silvicultură, iar din anul 1992 se introduce învățămîntul liceal seral, iar în anul 1994 se pun bazele învățămîntului liceal agricol, cu trei specializări: zootehnie, veterinară și topografie, la care se va adăuga și economicul. În anul 1997 a luat ființă învățămîntul profesional agricol. Începînd cu anul școlar 1999/2000, prin Ordinul Ministerului Educației Naționale, Liceul Agricol devine Liceu tehnologic, cu profilul resurse naturale și protecția mediului. Din 2000 a luat ființă învățămîntului post-liceal cu următoarele specializări: asistent de gestiune și analist programator.

 

 

CONSIDERENTE

 

Apărut ca o necesitate, din considerente economice, liceul nostru rămîne o soluție pentru cei cu venituri mici, dornici de carte dar fără posibilitatea de a merge la oraș, elevii noștri au adoptat sloganul școlii: La Corbu, MUNCA te modelează, LICEUL te formează. Misiunea acesteia a fost realizată, plecînd de la majusculele localității:

 

COMPETENȚĂ

ORIENTARE

RESPONSABILITATE

BENEFICIU

UTILITATE

În pliantul școlii, adresat mai ales viitorilor noștri elevi, am redactat un mesaj, care nu ni se pare dur, cît mai ales potrivit

 

Vino la noi !

Nu vei regreta !

Nu sîntem cei de pe locul doi !

De ce s? ne eviți ?

….ca mai apoi, să vii la noi…

 

Sîntem la fel și prima dată ca și a doua oară

Îți dăm posibilitatea să te afirmi ! Nu te constrîngem !

Prin materiile propuse ca opțional îți dezvoltăm creativitatea și originalitatea !

La noi poți fii tu însuți !

Vei învăța să-ți faci propria afacere, să-ți conduci propria gospodărie,

Să fii OM….!

 

CINE SÎNTEM?

 

Într-o zonă montană de un pitoresc deosebit, în estul Transilvaniei, Grupul Școlar Agricol Corbu, înființat după Revoluția din 1989 într-o comună cu oameni energici, se remarcă astăzi ca una din școlile de viitor ale județului Harghita.

Apărut pe harta instituțiilor de învățămînt din județ în urmă cu zece ani, datorită unor cerințe locale, Grupului Școlar Agricol Corbu se consideră documentul Grupului Școlar agricol Miroslava din județul Iași, care ne-a acordat sprijin prin furnizarea documentației necesare înfințării.

Ulterior, în 1997, elevi și profesori au participat în două serii la vizite de documentare și informare specifice, grație amabilității domnului inginer Ioan Teșoiu, membru al ASTREI.

Profesori și elevi, români și maghiari, formăm o colectivitate în care, în spiritul modernității, ceea ce primează este procesul de învățămînt.

Formarea personalității și integrarea socială sînt modelate prin educație și cultură. Acest principiu ne orientează activitățile permanent.

Astfel, prin păstrarea identității naționale și culturale, sîntem prezenți la marile sărbători ale neamului în mijlocul comunității locale.

În fiecare an, la 1 Decembrie și la Înălțare, de Ziua Națională și de Ziua Eroilor, elevii îndrumați de profesori susțin programe artistice la monumentul Eroilor din incinta Bisericii Ortodoxe, programe însoțite de parada portului popular.

Dacă portul popular se înfățișează astăzi în toată splendoarea lui, trezind admirația celor care străbat aceste ținuturi de legendă din nordul județului, un merit revine și intelectualității satelor care a vegheat de-a lungul timpului la păstrarea caracterului autentic al artei populare românești.

În vederea conservării valorilor trecutului, a folclorului dar și a obiceiurilor creștine specifice zonei noastre existențiale, s-a înființat Festivalul de colinde, obiceiuri și tradiții, care în decembrie 2003 a ajuns la a doua ediție. Școala este sufletul acestui festival care reunește formații culturale și interpreți individuali din localitățile învecinate, inclusiv din județul Neamț. La a doua ediție au participat și invitați din comuna Dănești, care au cîntat colinde în limbile latină, română, maghiară și germană, ilustrînd astfel unitatea în diversitate a lumii de azi și din totdeauna.

Obiceiurile de Paști prilejuiesc o altă ocazie  de păstrare a tradițiilor, elevii învățînd să încondeieze ouă cu desene tradiționale cu ajutorul unui instrument de scris înmuiat în ceară topită care ilustrează motivele ornamentale specifice zonei (cărarea rătăcită, cupa, ruja etc.).

În cadrul Grupului Agricol Corbu activează o formație de dansuri tradiționale de băieți, care stîrnesc admirația oricui prin dinamismul jocului popular păstoresc cunoscut sub numele „dansul peste botă”.

Sîntem ancorați în modernitate în aceeași măsură, grupul vocal „Roberta” fiind invitat în 2003 la Festivalul Cîntecului pentru copii de la Mamaia.

În cadrul școlii au avut loc lansări de cărți de poezie, proză, monografii. De asemenea, am organizat vizionarea unor piese de teatru, grație Teatrului Tineretului din Piatra Neamț și a Fundației ADRAS.

Calculatoarele cu care a fost dotată școala în 2003, precum și participarea elevilor la Programul AEL asigură pregătirea informatică și de specialitate necesare la început de secol și de mileniu.

O acțiune inedită a fost schimbul de experiență care a avut loc în toamna trecută între Grupul Școlar Agricol Corbu și Grupul Școlar Agricol Petofi Sandor din comuna Dănești, care a constat în participarea la cursurile în limba română timp de o săptămînă a 24 de elevi din clasele VII-XII secția maghiară. Acțiunea a fost o reușită, dovedind că se pot șterge granițele de limbă, cunoașterea și prietenia fiind modele universale.

Participarea la cursuri a fost însoțită și de activități cultural-distractive pentru oraganizarea cărora am avut modelul schimbului de experiență din vara anului 1998, cînd un grup de elevi din satul Ustia, județul Chișinău, au fost oaspeții noștri (gazdele fiind ulterior invitate în Republica Moldova), acțiunea realizată prin intermediul Astrei.

Toate aceste acțiuni, dar și altele devenite rutină, ne îndreptățesc să sperăm că vom rămîne stîncă în calea timpului, scînteie a românismului, verigă în lanțul nesfîrșit al cunoașterii.

 

 

PROFILELE LICEULUI CORBEAN

 

În anul școlar 2003-2004, în cadrul Grupului Școlar Agricol Corbu funcționează: două grupe mixte, la grădiniță, cu un efectiv de 43 de preșcolari.

Clasele primare au un efectiv total de 80 de elevi, din care 25 urmează cursurile clasei I, 17 la clasa a II-a, 15 la clasa a III-a și 23 la clasa a IV-a.

La clasele gimnaziale sînt înscriși 93 de elevi, din care: 20 la clasa a V-a, 25 la clasa a VI-a, 21 la clasa a VII-a, 27 la clasa a VIII-a.

La clasele liceale există următoarele efective:

1. la profilul tehnician silvic - clasa a IX-a - 32 de elevi, clasa a XI-a B - 22 de elevi și clasa a XII-a B - 22 de elevi.

2. la profilul tehnician activități financiare - clasa a X-a - 31 de elevi, clasa a XI-a A - 23 de elevi și clasa a XII-a A - 22 de elevi.

3. la școala de arte și meserii la profilul comerț există un număr de 18 elevi.

4. la școala profesională, anul II, profilul silvic - 29 de elevi, anul III - 9 la tîmplar universal și 6 la croitorie.

5. la învățămîntul liceal fără frecvență un număr de 73 de elevi, la profilul istorie - științe sociale.

6. la învățămîntul seral - 18 elevi la profilul agromontan.

7. la învățămîntul postliceal, asistent de gestiune un număr de 40 de cursanți, iar la profilul analist programator un număr de 29 de cursanți.

Colectivul didactic este alcătuit din profesori tineri, plini de inițiativă, dornici de nou și performanță. Componența colectivului arată astfel: 2 educatoare, 3 învățătoare, 23 profesori, 4 maiștri și 4 profesori la plata cu ora pentru orele de specialitate (jurist, inginer agronom, inginer silvic, economist).

Dintre performanțele liceului amintim:

- admiterea la unitățile de stat din Iași, Cluj, Brașov, Timișoara a unui număr remarcabil de absolvenți;

- procentul de reușită în învățămîntul superior cca 68%;

- calificarea la faza națională de limba și literatura română, consecutiv în ultimii 5 ani școlari;

- obținerea locurilor 2 și 3 la faza județeană a olimpiadelor pe meserii;

- obținerea de mențiuni, la faza județeană, la disciplinele: contabilitate, religie ortodoxă, istorie, educație civică;

- calificarea la faza națională la olimpiada de atletism;

- participarea constantă la concursul de matematică Kangourou;

- participarea cadrelor didactice în programe naționale precum: relansarea învățămîntului la sate, Reabilitarea școlilor, AEL.

- participarea în programe internaționale: Comenius

- organizarea unui Centru de informare și documentare;

-              realizarea unor proiecte de finanțare (construirea unei săli de sport moderne).

 

La realizarea acestei pagini și-au adus contribuția profesorii:

- Dumitru Răucescu

- Veronica Crăciunescu

- Mirela Laurențiu

Au colaborat și profesorii:

- Eugenia Cristinoi

- Eugen Spaciu