SCRISOARE DIN ELVEȚIA

 

Mult stimată Doamnă Areta Moșu,

 

Deși bine intrați în leatul 2004, dați-mi voie să vă urez un An de mari izbînzi în configurația ASTREI, bucurie literară, fericire sufletească, sănătate puternică și multe împliniri!

Vă mulțumesc din inimă pentru cele două numere din „Revista român㔠în care am găsit mari imbolduri spirituale. Doresc Revistei viață lungă și tot mai multe și grăitoare dovezi din ținuturile bucovinești, basarabene și de înaltă trăire românească.

Îmi permit să vă alătur o însemnare cu un subiect original, intitulată O poetă și un vultur, preluată din vechi manuscrise ale tatălui meu și care cred că poate interesa atît critica literară, cît și sensibilitatea spiritului general românesc…

Îmi cer scuze de întîrzierea urărilor firești de Crăciun și de Anul Nou, datorită unor deficiențe de sănătate intervenite în acest timp inegal de viață.

Vă rog să binevoiți a transmite o parte din sincerele mele felicitări de bine, spor sufletesc și mari împliniri spirituale grupului Dvs. de colaboratori redacționali, întregii familii a ASTREI ieșene, ca și tuturor celor care sprijină sufletul și năzuințele de mai bine ale valorilor românești, căci, după expresia istorică a neuitatului și valorosului profesor N. Iorga, „România este o țară înconjurată de români”…

La Mulți Ani și s-auzim de bine!

 

Baruțu T. Arghezi

Lausanne, 9 ianuarie 2004