A 94-a ADUNARE GENERALA A ASOCIATIUNII PENTRU LITERATURA ROMANA |I CULTURA POPORULUI ROMAN

BLAJ, 8-10 MAI 1998

Respectind prevederile statutului, prevederi transmutate in trunchi robust de traditie, Asociatiunea si-a tinut adunarea generala pe anul in curs (cea de-a 94-a) in zilele de 8-10 mai la Blaj. Locul si timpul erau, fara doar si poate, impuse de la bun inceput. Avind sa comemoreze Revolutia de la 1848, cu prilejul implinirii unui veac si jumatate de la izbucnirea si desfasurarea ei, avind, de asemenea, sa aleaga un nou comitet central, aceasta adunare generala nu putea avea loc decit la Blaj. }n Blajul caruia tinarul Mihai Eminescu ii spunea cu entuziasm neretinut „Mica Roma", in Blajul grandioasei adunari din 3/15 mai 1848, in care constiinta nationala romaneasca s-a exprimat cu o maturitate si o amploare nemaiintilnita pina atunci.

Sarcina organizarii acestei adunari generale a revenit, asadar, Despartamintului „Timotei Cipariu", care, trebuie s-o spunem, s-a achitat de ea cu o abnegatie si o pricepere demne de toata admiratia. }ntreg comitetul de conducere, in frunte cu d-na prof. Silvia Pop, merita felicitari in aceasta privinta. Avind sprijinul autoritatilor locale, reprezentate de dl. Alexandru Simion Bacila, primar al orasului, colaborind perfect cu biroul de conducere al ASTREI si cu alte despartaminte, organizatorii au izbutit sa dea celei de-a 94-a adunarii generale talia unui eveniment cultural de importanta majora.

Deschiderea festiva a manifestarilor a avut loc vineri, 8 mai, ora 10, in prezenta reprezentantilor a 23 de despartaminte ale ASTREI, precum si a numerosilor invitati din tara si de peste hotare. Din partea Despartamintului „Mihail Kogalniceanu" Iasi, au participat d-na Areta Mosu, presedinte al Despartamintului, vice-presedinte al comitetului central al ASTREI, dl. Victor Durnea, secretar stiintific, redactor-sef al „Revistei romane", d-na prof. Elena Puiu, dl. prof. univ. dr. Gavril Istrate, cerc. st. dr. Carmen Pamfil.

La deschiderea festiva, au rostit cuvinte de salut d-na Silvia Pop, presedinte al Despartamintului gazda, I.P.S. Lucian Muresan, mitropolit si arhiepiscop al Bisericii Greco-Catolice, P.S. Andrei Andreicut, episcop al Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, dl. Dumitru Acu, presedinte al comitetului central al ASTREI, acad. Camil Muresan, dl. Cristian Tiberiu Popescu, consilier al Ministrului Culturii, dl. conf. dr. Sorin Blaga, dl. Aurel Papari, presedinte al Fundatiei „Andrei |aguna" (Constanta), dl. Victor Sicoe, presedinte al Fundatiei „Avram Iancu", d-na Valentina Butnaru, presedinte al Societatii „Limba noastra cea romana" (Chisinau) s.a. }n continuare, in cadrul sesiunii festive Revolutia de la 1848 in constiinta poporului roman, au prezentat comunicari cerc. dr. Ioan Chindris, prof. univ. Ioan Negrei (Chisinau), acad. Mircea Pacurariu, scriitorul George Pruteanu, prof. univ. dr. Vasile Curticapeanu si prof. univ. dr. Vasile Grecu. (Din pacate, spatiul nu ne permite sa dam macar titlurile acestor comunicari. Sa notam doar ca toate au fost de un inalt nivel stiintific si ca, in unele cazuri, au fost aduse contributii realmente noi in probleme care au stat permanent in atentia istoricilor nostri, ceea ce a dat nastere unei bibliografii uriase.)

Lucrarile sesiunii au continuat in dupa-amiaza zilei de vineri pe cinci sesiuni – Istorie (doua sectiuni), Literatura (in cadrul acesteia, prof. univ. Gavril Istrate a prezentat comunicarea Literatura Unirii si Transilvania, iar cerc. st. dr. Carmen Pamfil a prezentat comunicarea Timotei Cipariu despre formarea poporului roman si a limbii romane), ASTRA – trecut, prezent si viitor (prof. Areta Mosu a prezentat comunicarea ASTRA si romanii din afara granitelor tarii) si Biserica si scoala. Alte comunicari au fost prezentate in sedinta comuna din dimineata zilei de simbata, 9 mai. }n total, au fost prezentate aproape 75 de lucrari, majoritatea suscitind un interes deosebit. Ar fi de dorit ca organizatorii si comitetul central al ASTREI sa urgenteze stringerea lor intr-un volum, care sa asigure o cit mai larga cunoastere a lor.

}ntre sedintele sesiunii omagiale de comunicari, au avut loc alte activitati puse sub semnul comemorarii Revolutiei de la 1848. Astfel au fost vernisate expozitiile Blajul si Revolutia romana (Muzeul de istorie), Pictori blajeni contemporani (Colegiul Universitar de Institutori), Evolutia invatamintului romanesc in scolile Blajului (Colegiul Pedagogic „Gheoghe |incai"), lansari de carti si publicatii (sa mentionam aici ca Despartamintul „Mihail Kogalniceanu" Iasi a lansat cu acest prilej nr. 2/1998 al „Revistei romane", numar consacrat comemorarii evenimentului in cauza), vizite la obiective cultural-istorice blajene (Catedralele „Sfinta Treime" si „Sfintul Gheorghe", Piata 1848, Bisericuta Grecilor, Cimitirul Greco-catolic, Gradina Botanica) si un spectacol literar-muzical-coregrafic (in seara zilei de vineri, 8 mai).

Dupa-amiaza zilei de 9 mai a fost consacrata adunarii generale propriu-zise a ASTREI. Au fost prezentate Raportul de activitate al comitetului central pe anii 1994-1998, Raportul comisiei de cenzori si au fost aprobate cererile de afiliere ale despartamitelor recent infiintate (printre care cele din Criuleni – R. Moldova si din Costei – Iugoslavia). S-a trecut apoi la discutarea unor amendamente la Statutul si Regulamentul de functionare al Asociatiunii pentru Literatura romana si Cultura Poporului Roman – ASTRA.

}n continuare, pe baza votului exprimat de delegatii prezenti, a fost ales noul comitet central, in componenta urmatoare:

– presedinte: conf. univ. dr. Dumitru Acu

– primvice-presedinte: dr. George Muntean

– vice-presedinti: prof. univ. dr. Victor Grecu, ec. Dumitru Bortan, cerc. drd. Ioan Lacatusu, prof. Areta Mosu.

– secretari: prof. Virginia Hodorogea, prof. Ioan Cimpian.

Duminica 10 mai, participantii la adunarea generala au asistat la slujba arhiereasca la cele doua catedrale din oras, dupa care au facut un pelerinaj la Cimpia Libertatii, unde au depus coroane si jerbe. Apoi, a fost prezentat un spectacol omagial sustinut de actori, interpreti vocali si numeroase ansambluri folclorice, venite din toate unghiurile tarii.

Moment de comemorare a Revolutiei de la 1848, dar si a ctitorilor Asociatiunii, moment de bilant al activitatii desfasurate de ASTRA in ultimii patru ani, cea de-a 94-a Adunare Generala a fost, totodata, un moment de reflexie, de cautare de noi solutii, de intemeiere a unei munci mai rodnice in slujba idealurilor astriste.

Victor DURNEA