NUMĂRUL 67

(1/2012)

ARTICOLE

Dragoș Ștefan PETRESCU - Andrei Șaguna, primul Președinte al Astrei (II) (p.1-2)

Ion I. SOLCANU - Profesorul Ilie Grămadă, crochiu de portret la 100 de ani de la nașterea sa (p.3-4)

Ovidiu HURDUZEU - „Ascetismul ortodox este un antidot împotriva consumismului american: «România să înceteze să mai aplice miodele de import»” (p.5-7)

Vasile TĂRÎȚEANU - Casa colonelului George GALAN (p.8-9)

Constantin ADAM - „Tot mai citesc măreața-ți carte...” (p.10-11)

Adriana POPOVICI - Literatura istorică – ferment al conștiinței naționale și sociale la români (I) (p.12-13)

Ion T. SION - Dieci și uricari tecuceni (I) (p.14-15)

Viorel HODIȘ - Simțul limbii și „pluralizarea” (II) (p.16-18)

Vasile POP - Studenți ieșeni neîngenuncheați (II) (p.19-20)

V. GRECU - Limba – identitate, unitate, integrare, în concepția și preocupările Astrei (IV) (p.21-22)

Maria BARBĂ - Activitatea „Astrei” basarabene oglindită în istoriografia românească (p.23-25)

Vasile PROCA (p.26-27)

Traian D. LAZĂR - Operă (acțiune) umanitară și națională (p.28)

Scrisori ale Svetlanei PALEOLOGU MATTA către prof. George POPA (p.29-30)

Doru SCĂRLĂTESCU - Roadele toamnei în Ialovenii lui Petre Ștefănucă (I) (p.31-33)

Valentin CIUCĂ - Elogiul acuarelei (p.34)

Emanuela ILIE - Eminesciana, azi (p.35)

Bogdan ULMU - File dintr-un jurnal teatral (p.36)

Andrei-Victor COJOCARU (p.37)

FLASH (p.38-40)

Ștefan Dinu IONESCU - Din nou despre românii de pretutindeni (p.41)

Livia CIUPERCĂ - Doamna Elena Cuza. Un destin pentru România (p.42)

Nicolae BUSUIOC - Rădăcinile fantasticului (p.43)

Constantin BLĂNARU - Contibuții cultural-literare (p.44)

Ion POPESCU SIRETEANU - Gheorghe Giurcă, Monografia satului Adâncata din județul Suceava (p.45)

Constantin MÂNUȚĂ - Iubire de amurg (p.45-46)

Gelu BRÎNCOVEANU - Un exemplu de diplomație culturală (p.46-47)

Liliana URSU - O reluare a umbrei lacrimii poetului (p.47-48)

Vasile LUCA - Alt-Schaessburg la a IV-a ediție (p.48)

Florin FAIFER - Iuliana Crețu și provocările experimentului (p.49-50)

Alex. AIOANEI - Astra – 150 de ani. Sibiu, Săliște, Miercurea Sibiului (p.51)

Alexandrina BUTNARI - O lecție de istorie (p.52)

Dia Daria STOICESCU - Iași – București (p.53)

Ștefania LASCU - În stînga Prutului, pretutindeni călător printre români (I) (p.54-55)

Valentin TALPALARU - Simbolul Astrei la Edineț (p.56)

P. ȚUȚURMAN - Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” în sărbătoare (p.57)

Vica ȚUȚURMAN - Drumul spre cunoaștere (p.58)

Simpozionul omagial „Ștefan Procopiu”, ediția 2012 (p.59)

Membrii Cenaclului „Cutezătorii” animați de simțăminte sfinte... (p.60)

Mihai ZAIȚ - Concursul Internațional de Artă plastică „N.N. Tonitza“, ediția a IX-a, Iași, 2012 (p.60-61)

Vitalie ZÂGREA - La Cernăuți a fost adusă o importantă donație de carte... (p.62)

Vasile BARBU - Ortodoxia românească în Serbia de Răsărit (p.63)

Alexandru AIOANEI - Simpozion dedicat poetului Vasile Militaru la Chișinău (p.63)


Sumar

Coperți exterioare:


Coperți interioare: