NUMĂRUL 64

(2/2011)

ARTICOLE

Alexandru ZUB - C. Stere publicist (p.1-2)

Vasile BARBU - Părintele Ștefan-Fănică Lupșici (1957-2011) (p.2)

Gheorghe DUMITRU - A plecat dintre noi, înainte de vreme, artistul Boris Savluc (p.3)

Constantin MĂNUȚĂ - Ion Nuță (p.4)

Natalia MAXIM - „Documente inedite despre ororile regimului sovietic”, dialog cu Ion Varta (p.5-7)

Viorel HODIȘ - Aspecte ale șablonării limbii (IV) (p.8-9)

Stelian GOMBOȘ - Cîteva considerații istorice despre Mitropolia Ortodoxă Română a Basarabiei – trecut, prezent și perspective (II) (p.10-12)

Ion CERNAT - Un spirit haretian: învățătorul Gheorghe Postoi (1886-1936) (p.13-15)

Pavel BERENGEA - Militarizarea și catolicizarea: cauze principale ale migrației populației din districtele Năsăudului și Bistriței în Moldova secolului al XVIII-lea (p.16-17)

Irina BOLDUR,
Dimitrie-Ovidiu BOLDUR
- Pictura complexului religios „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău (p.18-19)

Mario GRĂMADĂ - Familia Grămadă (I) (p.20-21)

Dinu POȘTARENCU - Arhimandritul Augustin Bragă (p.22)

Nicolae TURTUREANU - Pro amicitia. Poetul la 70 de ani. Cătălin Ciolca (p.23)

Cătălin Ciolca (p.24-25)

Traian D. LAZĂR - Astra basarabeană sărbătorește pe Nicolae Iorga (p.26-27)

Gheorghe HIBOVSCHI - Regizorul (p.28-29)

Ion FILIPCIUC - Vespazian Lungu (p.29)

Iulia Todică (p.30)

FLASH (p.31-32)

Gheorghe MOLDOVEANU - Din istoria ținutului Herța (p.33-34)

Diana VRABIE - Eminescu sau branding-ul de națiune (p.34-35)

Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI - „Elanul” – o certitudine în spațiul cultural vasluian (p.36)

Irina CROITORU - Despre serviciile de informații/contrainformații românești (p.37)

Constantin BLĂNARU - O carte a luminii spirituale (p.38)

Florin FAIFER - De pe scenă la masa de scris – o interpretă: Raluca Zaharia (p.39-40)

Nicolae BUSUIOC - Semnificații revelatoare (p.40-41)

Dacian BUT-CĂPUȘAN - Despre „religia română” în Transilvania. 1848-1918 (p.42)

Ioan ȚICALO - Cîmpulung – toposul fericitei întîlniri (p.43-44)

Alexandrina IONIȚĂ,
Irina CROITORU
- Boli, doftori și doftorii în Moldova (IV) (p.45-47)

Mircea-Cristian GHENGHEA - 150 de ani de la constituirea asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului român (p.48-49)

Victor V. GRECU - Limba – identitate, unitate, integrare, în concepția și preocupările Astrei (I) (p.50)

Rezoluția adoptată de Adunarea Generală Anuală a Despărțămîntului Astra „Mihail Kogălniceanu”, Iași – 26-27 februarie 2011 (p.51)

Gheorghe IUTIȘ - Agenda Astrei (p.52-53)

Mesajul domnului Eugen Tomac (p.53)

Gh. MACARIE - Din agenda Astrei (p.54)

Congresul Tinerilor Basarabeni din România, ediția I, Alba Iulia, martie 2011 (p.55-56)

Gabriel NEDELEA - Gînduri de la Concursul „Veronica Micle” (p.57-58)

Palmaresul Concursului de creație literară „Veronica Micle”, ed. a XIV-a, 2010 (p.55-56)

Concursul internațional de creație literară „Veronica Micle”, ed. a XV-a, 2011 (p.59)

Mihai Zaiț - Concursul internațional de artă plastică „N.N. Tonitza”, martie 2013 (p.59)

Știri despre românii din Serbia (p.60-61)

Mesaj din partea Mitropoliei Transilvaniei, mesaj din partea Uniunii Românilor din Serbia „Dunărea” (p.62)

Calendarul activităților Despărțămîntului Astra „Mihail Kogălniceanu” Iași – 2011 (p.63)


Sumar (prima copertă, interioară)

Coperți: