NUMĂRUL 63

(1/2011)

ARTICOLE

Nicolae TURTUREANU - „UNDE-S DOI, PUTEREA CREȘTE...” (p.1-2)

Lucia OLARU NENATI - UN EMINESCOLOG DE STIRPE ALEASĂ: D. VATAMANIUC LA 90 DE ANI (p.3-4)

Dorel MAN - PROFESORUL DR. ONUFRIE VINȚELER – OMUL ȘI SAVANTUL (p.4-5)

Călin CIOBOTARI - POVESTEA UNEI EDIȚII STERE (p.6-9)

Viorel HODIȘ - ASPECTE ALE ȘABLONĂRII LIMBII (III) (p.10-11)

Ion CERNAT - UN REPORTAJ DE RĂZBOI DE ACUM 300 DE ANI. STÎLPUL LUI VODĂ DIN SATUL VAMA, JUDEȚUL SUCEAVA (p.12-14)

Nistor BARDU - LA (A)ROMÂNII DE PE COASTA DE EST A AMERICII (p.15-17)

Mario GRĂMADĂ - MONTREAL (p.18-19)

Stelian GOMBOȘ - CÎTEVA CONSIDERAȚII ISTORICE DESPRE MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A BASARABIEI (p.20-23)

IULIAN FILIP (p.24-25)

Claudia PARTOLE - scrisori întredeschise (p.26-29)

Traian D. LAZĂR - „PENTRU A ALINA SUFERINȚELE FRAȚILOR NOȘTRI PRIBEGI” (p.30-31)

Valentin TALPALARU - EMINESCU ÎN CURTEA LUI ARON PUMNUL (p.32)

Emanuela ILIE - ARTELE VIZUALE, SUB SEMNUL DIALOGISMULUI AUTENTIC (I) (p.33-34)

Bogdan ULMU - MAI AU IDENTITATE SEXUALĂ EROII LUI CARAGIALE? (p.34)

Mihai PĂSTRĂGUȘ - CELLA NEGOIESCU EXPOZIȚIA DE PICTURĂ HUMANUS (p.35)

Cătălin-Mihai ȘTEFAN - poezia tînără (p.36)

FLASH... FLASH... (p.37-38)

I. CIUPERCĂ - UN NOU VOLUM PENTRU ROMÂNII DIN AFARĂ (p.39-40)

George BĂDĂRĂU - ANDREI PATRAȘ – BASM (p.40)

Valentin TALPALARU - BUCURIA POVESTIRII LA IOAN MÂCNEA-VETRIȘANU (p.41-42)

Florin FAIFER - UN PROZATOR DIN ÎNDEPĂRTATE VREMURI – NICOLAE GANE (p.42-43)

Constantin BLĂNARU - O NECESARĂ MONOGRAFIE (p.44)

Ion POPESCU-SIRETEANU - O DOMNIE PROMIȚĂTOARE (p.45-46)

Liviu POPESCU - VIRGIL POIANĂ ȘI POZIȚIA ASTRULUI (p.47)

Constantin MĂNUȚĂ,
Magdalena MĂNUȚĂ
- ETERNA ÎNTOARCERE A POEZIEI (p.48)

Aurora ȘTEF - LUCEAFĂRUL. TREPTELE SPIRITULUI HYPERIONIC (p.49-51)

Mircea M. POP - O DISERTAȚIE DE DOCTORAT DESPRE LITERATURA ROMÂNĂ ÎN GERMANIA ÎNTRE 1945 ȘI 1989 (p.52-53)

Alexandrina IONIȚĂ,
Irina CROITORU
- BOLI, DOFTORI ȘI DOFTORII ÎN MOLDOVA (III). MEMORIILE UNUI FOST CIUMAT (p.54-55)

Maria DANILOV,
Teodor STURZA,
Ioan SENI
- referitor la a XII-a ediție a Simpozionului Internațional „Românii din afara granițelor țării” (p.56-57)

Natalia MUNTEANU - ASTRA LA IALOVENI (p.58)

Gheorghe IUTIȘ - CĂLĂTORIE DE SUFLET LA SELEMET (p.59)

IMPRESII DIN TABĂRA „ACASĂ LA NOI” (p.60)

Pavel BERENGEA - ÎN VIZITĂ LA FRAȚII BASARABENI, PRINTRE GLOANȚE... (p.61)

Teodor HAȘEGAN - EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ȘI GRAFICĂ „ACASĂ LA NOI” – LIMBAJUL UNIVERSAL AL CREAȚIEI ȘI EDUCAȚIEI ARTISTICE (p.62)

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DESPĂRȚĂMÎNTULUI ASTRA „MIHAIL KOGĂLNICEANU” IAȘI – 2011 (p.63)


Sumar (prima copertă, interioară)

Coperți: