NUMĂRUL 62

(4/2010)

ARTICOLE

Nicolae TURTUREANU - ALMA MATER IASIENSIS... (p.1-2)

Stelian GOMBOȘ - „SUNTEM UN NEAM SUFERIND CARE TREBUIE SĂ ÎNVEȚE SĂ SE RIDICE ÎN NUMELE LUI HRISTOS LA DEMNITATEA CREȘTINĂ!” (II) (p.3-7)

Lucian TEODOSIU - MÎNA CARE SCRIE... (p.8-9)

MARCEL LUTIC - O VIAȚĂ DEDICATĂ ETNOLOGIEI ROMÂNEȘTI (p.10-14)

Gheorghe C. MOLDOVEANU - ANTROPONIMIA, PARTE INTEGRANTĂ A TRADIȚIILOR CULTURALE ROMÂNEȘTI (II) (p.15-17)

Viorel HODIȘ - ASPECTE ALE ȘABLONĂRII LIMBII (II) (p.18-20)

Ligia DĂNILĂ - FEMEILE DIN ȚINUTUL NĂSĂUDULUI ȘI ASOCIAȚIUNEA CULTURALĂ ASTRA (p.21)

Silvia PINTILIE - IPOSTAZELE SOCIALE ALE KITSCH-ULUI (p.22-23)

Isabela VASILIU-SCRABA - EMIL CIORAN DESPRE MIRCEA VULCĂNESCU (p.24-25)

CARMELIA LEONTE (p.26-27)

Claudia PARTOLE - scrisori întredeschise (p.28-30)

Ioan LĂCĂTUȘU - REPERE INTERBELICE ALE SOLIDARITĂȚII CU ROMÂNII BASARABENI (p.31)

Mario GRĂMADĂ,
trad. Elena ANTOHI
- FAMILIA GRĂMADĂ (p.32-33)

Gh. MACARIE - UN PICTOR BUCOVINEAN: DIMITRIE LOGHIN. GÎNDURI LA UN CENTENAR (p.34-35)

IONUȚ PĂTRAȘCU - poezia tînără (p.36)

FLASH... FLASH... (p.37-39)

Valentin TALPALARU - MELANHOLII TEXTUALE ȘI NU NUMAI (p.40-41)

Marian Nicolae TOMI - DESPRE O CARTE CE TREBUIA SCRISĂ (p.41)

Ilie DAN - UN DEBUT CONVINGĂTOR (p.42)

Georgeta IORDAN ONIȚĂ - COCOR DE FUM, DE CONSTANTIN MĂNUȚĂ (p.43)

George POPA - ELEGIILE SAFICE ALE AUROREI ȘTEF (p.43-44)

Ion POPESCU-SIRETEANU - ION MAFTEI (FLAVUS) (p.45)

Constantin MĂNUȚĂ - NICOLAE BUSUIOC, UN SCRIITOR ÎMPĂTIMIT DE BASARABIA (p.46)

Alexandrina IONIȚĂ,
Irina CROITORU
- BOLI, DOFTORI ȘI DOFTORII ÎN MOLDOVA (II). CIUMA (p.47-48)

Areta MOȘU - A 105-A ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚIUNII ASTRA, NĂSĂUD, 8-10 OCTOMBRIE 2010 (p.49-50)

FRAGMENTE DIN DISCURSUL PREȘEDINTELUI LA CEA DE-A 105-A ADUNARE GENERALĂ A ASTREI (p.50-51)

Dumitru ACU - REZOLUȚIE (p.52-53)

Magda NEGREA - TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
ÎN MUNȚII NEAMȚULUI
(p.53-54)

Octavian ZELINSKI - TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
ACASĂ LA NOI
(p.54)

Alexandru NEMȚANU - TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
TRASEUL BUCURIEI
(p.55)

Vica ȚUȚURMAN - TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
BUCOVINA VĂ AȘTEAPTĂ ACASĂ, FRAȚI ROMÂNI!
(p.56-57)

Elvira PETRESCU,
Elisabeta NICULESCU,
Dia Daria STOICESCU,
Ion GABRIEL
- TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
PUNȚI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE TINERII DIN ROMÂNIA ȘI SERBIA
(p.57-58)

TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” (II)
TINERI BUCOVINENI ACASĂ
(p.58)

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU - ȘCOALA EUROPEANĂ DE VARĂ „ASTRA” – UN PROIECT TRANSFRONTALIER DE SUCCES (p.59)

Silvia POP - ASTRA STRĂLUCEȘTE ÎN BASARABIA (p.60)

Adina HULUBAȘ - ETNOLOGIA SUB SEMNUL ASTREI (p.61)

Mihai PĂSTRĂGUȘ - „ACASĂ LA NOI”, EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ȘI GRAFICĂ (p.62)

Lucian VASILE - SĂRBĂTOAREA JUBILEULUI 1860-2010 (p.63)

CORESPONDENȚĂ ASTRA (p.63)


Sumar (prima copertă, interioară)

Coperți: