NUMĂRUL 57

(3/2009)

ARTICOLE

Alexandru ZUB - EMINESCU ȘI IDENTITATEA NAȚIONALĂ (p.1-2)

Val TALPALARU - ACTUALITATEA VALORILOR: PROF. UNIV. DR. ING. NEGOIȚĂ DĂNĂILĂ (II) (p.3)

Ion POPESCU-SIRETEANU - ION BELDEANU ȘI DUREREA BUCOVINEI (p.4-5)

Dumitru APETRI - SAVANT, PROMOTOR AL VALORILOR CULTURALE: VASILE PAVEL LA 75 DE ANI (p.6-7)

Petru ZUGUN - PROF. UNIV. DR. ION POPESCU-SIRETEANU LA 75 DE ANI (p.7)

Gavril ISTRATE - A MURIT ALEXANDRU HUSAR (p.8-9)

Valentin Talpalaru - DIALOG CU CONF. UNIV. DR. CONSTANTIN SIMIRAD (p.10-11)

Maria PLATON - MIHAI EMINESCU ȘI PROBLEMA SPECIFICULUI NAȚIONAL ÎN LITERATURĂ ȘI ARTĂ (p.12-13)

Anca NEGRU - MITOLOGIE ȘI SIMBOL ÎN ȘARPELE DE MIRCEA ELIADE (p.14-15)

Traian D. LAZĂR - SFATURI... PARALELE (DICTATORII GÎNDESC LA FEL) (p.16-17)

Constantin POENARU - VIAȚA BUCOVINEANĂ ÎN RÎMNICU-VÎLCEA POSTBELIC (I) (p.18-20)

Constantin OSTAP - MAIORESCU, HASDEU ȘI PRELECȚIUNILE DIN 1863 (p.21-23)

Ioan SENI - ȚIGANII – ETNIE SAU MINORITATE (p.24-25)

Florin ȚUPU - CUBUL NEGRU BACOVIAN: PRETEXT PENTRU O VIZIUNE A DECADENTISMULUI (p.26-27)

Nicolae TURTUREANU - GLOSE EMINESCIENE (p.27-28)

Viorel HODIȘ - PROBLEME ALE LIMBII PRESEI ROMÂNEȘTI DIN UNGARIA (II) (p.29-31)

VANGHEA MIHANJ-STERYU (p.32-33)

Vasile LUCA - „DAR CÎTĂ BUCURIE LA IAȘI...” (p.34)

Olvian RADOVICI - STUDENTUL VICTOR MORARIU ÎN FAȚA PUBLICULUI (p.35-36)

Doru SCĂRLĂTESCU - REPERE ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI (IV): LA CERNĂUȚI (p.37-40)

Gheorghe MACARIE - STATUIA REGELUI FERDINAND DE LA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „MIHAI EMINESCU” DIN IAȘI (p.41-42)

Adina HULUBAȘ - LUT ȘI SUFLET (p.42-43)

Bogdan ULMU - BACOVIA, ORATORUL MUT AL LUI IONESCO?... (p.43)

NICOLETA VASILCOVSCHI (p.44)

Flash... Flash... Flash... (p.45-47)

Suzana BODALE - ALTE ÎNSEMNĂRI DIN VECHIME (p.48)

Liviu PAPUC - ÎN LUPTA PENTRU ROMÂNIA MARE (p.49)

Nicolae BUSUIOC - ÎN UNIVERSUL COPIILOR (p.49-50)

Valentin TALPALARU - GHEORGHE BĂLĂCEANU ȘI REȚETA SA (p.50)

Ilie DAN - BUCURIA ȘI BLESTEMUL VISELOR (p.51)

Elena ISAI - ARHITECTURI DESCHISE – LITERATURA CA PARTENERIAT (p.52-53)

Ionel SAVITESCU - CONFESIUNI EPISTOLARE (p.54-55)

Gabriel UNGUREANU - PROFESORUL GR.T. POPA (p.55)

Areta MOȘU,
Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU,
Vasile V. LUCA,
Elena SPIRIDON,
Alexandru NEMȚANU,
Pavel BERENGEA,
George-Codruț ȚAPCIUC,
Anca TIRON
- TABĂRA DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE „ACASĂ LA NOI” – SIMBOL AL UNITĂȚII ROMÂNILOR (I) (p.56-60)

LUMINA DENIILOR EMINESCIENE (p.61)

Radu STRATULAT - SUB PATRONATUL ASTREI IEȘENE CONCURSUL DE FIZICĂ „ȘTEFAN PROCOPIU” AL ELEVILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI EDIȚIA A XV-A (p.62)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE ARTE PLASTICE „N.N. TONITZA”, EDIȚIA A VIII-A, IAȘI, 2009 POPAS BUCUREȘTEAN, 27-28 MAI 2009 (p.62)

Prof. Areta MOȘU - MESAJ CĂTRE ROMÂNII DIN BUGEAC (p.63)

D. Protase,
Leonid VACULA
- CORESPONDENȚĂ ASTRISTĂ (p.63)


Sumar (prima copertă, interioară)

Ultima copertă (interioară și exterioară)