NUMARUL 52

(2/2008)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Tainele inimii (p.1)

Maria Gavra - Aceste manifestări ne întăresc conștiința de apartenență la cultura și civilizația românească (p.2-3)

Eugenia Guzun - Interviu cu părintele Boian Alexandrovici (p.4-6)

Nicolae Turtureanu - O voce pe unde scurte: Monica Lovinescu (p.7)

Nicolae Turtureanu - ...și George nu mai vine... (p.8-9)

Constantin Mănuță - Lucian Dumbravă (p.9)

Carmelia Leonte - Cezar Ivănescu, cel care a învățat să moară (p.10)

Victor V. Grecu - Crezul unirii (II) (p.11-13)

Stelian Dumistracel - Expresii ale mentalităților: Paștele pe plajă (p.14)

Petru Zugun - "Preot" și "popă" în dimensiunile diastratice și diafazice (p.15)

Nicolae Crețu - Românul Eminescu (p.16)

Anamaria Blănaru - Mihai Eminescu. Ipostaze ale depășirii efemerului (I) (p.17-18)

PaulZahariuc - Repatrierea în URSS a refugiaților din Basarabia și Nordul Bucovinei alfați pe teritoriul județului Vaslui. 1944-1945 (I) (p.19-20)

Viorel Câmpean - În anul 1870 preotul Alexiu Anderco din Botiz a realizat monografia localității Borșa (p.21-22)

Dumitru Apetri - Umorul și satira - fațete ale poeziei lui Grigore Bostan (p.23)

Gr. Bilciurescu - Românii de prin munții Bulgariei. Impresii de călătorie. (p.24-25)

Vasile Barbu (p.26-27)

Mihaela Netea (p.28)

Mariana Șenilă-Vasiliu - Magda Ursache: Pe muchie de hîrtie sau în vârf de rapieră (p.29-30)

Alin-Elvis Costrășel - Drumuri basarabene (p.31-32)

Luigi V. Bambulea (p.33)

Vasile I. Schipor - Un bucovinean uitat: Radu Negură (1910-1992) (p.34-36)

Emanuela Ilie - Artista Mariea Boz - schiță de portret (p.37)

Bogdan Ulmu - N.V. Gogol - un autor neglijat de către păpușari... (p.37-38)

Ioan Antoci - Restul e tăcere - odiseea primului film românesc (p.38)

Florin Faifer - Surîs și nostalgie (în amintirea lui Paul Miron) (p.39)

Preot Anton Despinescu - Vasile Militaru: opere postume (p.40)

Suzana Bodale - "Basarabia necunoscută" (p.41)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Anton Despinescu. Gânduri creștine. (p.41)

Ionel Savitescu - Eseistica lui Al. Husar (p.42-43)

Ilie Dan - Destin și spovedanie (p.43)

Mihai-Cristian Amăriuței - O istorie a Transnistriei (p.44)

Valentin Constantinov - Prezențe basarabene în spiritualitatea românească (p.45)

Gheorghe Pop - O confruntare artistică cu realul cotidian (p.46)

Ludmila Bacumenco - O finalizare reușită a unui simpozion (p.47-48)

Liviu Dîrjan - Zîmbetul feminității (p.48-49)

Gh. Giurcă - Scrisori către Leca Morariu (un demers recuperator) (p.49-50)

Mircea Lazăr Zahacinschi - Pro Basarabia - repere istorice și naționale (p.51)

Emil Păunescu - Români și bulgari (p.52)

Nicolae Turtureanu - O repede ochire (p.53-54)

Liviu Papuc - Flash - Flash - Flash (p.55-56)

Viorel Hodiș - Scurtă cronică a Simpozionului internațional "Românii din afara țării"... (p.57-59)

Tudor Nedelcea - Moldovean, Vlah sau Român? (I) (p.60-61)

Vasile Barbu - Grupul vocal feminin "Privighetorile" din Uzdin. Primii 25 de ani. (p.62-63)

Mihai Toma - Ștefan Procopiu - amintire și actualitate (p.64)


Coperți:

Aducem sincere mulțumiri susținătorilor noștri care și-au adus contribuția la realizarea programelor culturale naționale și internaționale, ca și la apariția "Revistei române":

Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Universitatea "Gh. Asachi" Iași
Primăria Municipiului Iași
Consiliul Județean Iași
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Iași
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Palatul Copiilor Iași
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani
Muzeul Literaturii Române Iași
Institutul Misionar Biblic "Trinitas" Iași
S.C. Construcții Hidro S.A.
S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
Direcția Apelor Prut Iași
Banca Transilvania

Revista apare și cu sprijinul MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, prin
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI