NUMARUL 51

(1/2008)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Înre rău și bine... (p.1-2)

Lucian Teodosiu - Denii cu cireși înfloriți (p.1)

Angela Baciu Moise - "Destinul de a fi scriitor are un substrat tainic" (p.3-5)

Maria Gavra - Varianta dialectală ne ajută să supraviețuim ca români (p.6-7)

Anton Despinescu - Trei decenii de păstorie (p.8-10)

Stelian Dumistrăcel - In memoriam: Silviu Berejan (p.11-13)

Ion Agrigoroaiei - 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România (p.14-16)

Victor V. Grecu - Crezul unirii (p.17-19)

Vasile Pop-Luca - Revista "Luminătorul" la o sută de ani (p.20-22)

Mihaela Albu - Memoria exilului românesc (p.23-24)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - 55 de ani de la asasinarea lui Gheorghe I. Brătianu (p.25-26)

Victor Durnea - Un scriitor puțin cunoscut: M.G. Samarineanu (p.27-28)

Ionel Cionchin - Un luptător pentru dezrobirea și luminarea românilor timoceni: Dr. Atanasie Popovici (p.29-31)

Nicula Pacev - Erori premeditate (I) (p.32)

Simon Mehedinți - Astra în Basarabia (p.33-34)

Constantin Adam - "Dăruiți cărți" (p.35)

Mircea Lutic (p.36-37)

Dan Jumară - Misiune culturală ieșeană în Basarabia (p.38-39)

Afrodita Carmen-Cionchin - Forme de integrare a comunității române din Italia (p.40-41)

Areta G. Dumitrescu - Episcopia ortodoxă română din Italia (p.41)

Magda Ursache - Cartea ca dușman al poporului muncitor (p.42-43)

Georgiana Bebeșelea (p.44)

Bogdan Ulmu - Dracula, scenariu pentru un spectacol non-verbal cu păpuși/actori după cartea lui Bram Stocker (p.45-46)

Lucia Olaru Nenati - Epitrahil pentru conștiința creatoare (p.47-48)

Concursul Internațional de Creație Literară "Veronica Micle" ediția a XII-a, 2008 (p.48)

Emanuela Ilie - Arta ca meditație ontologică (p.49)

Anton Adămuț - De catholicae ecclesiae unitate (p.50)

Suzana Bodale - Basarabia la 1940 (p.51)

Mihai-Cristian Amăruței - O istorie a sudului Basarabiei (p.52)

Petru Zugun - Eminescu - poet latin (p.53)

Valentin Talpalaru - O carte pentru istorie (p.53)

Florin Faifer - Între entuziasm și nostalgie (p.54)

Emil Păunescu - O istorie uitată (p.54)

Calentin Constantinov - Atlas de istorie universală a românilor (p.55)

Liliana Aron - Odă limbii române (p.56)

Mircea-Cristian Ghenghea - Simpozionul internațional românii din afara granițelor țării (p.57-59)

Margarita Ciobanu - Congresul spiritualității românești la cea de a XI-a ediție (p.60-61)

Cornelius Scripcă - Colindând Săcelele și Brașovul (p.61)

Valentin Talpalaru - Vidin 2007 (p.62)

Magda Negrea - Astra la Maieru (p.62)

Liviu Papuc - Bilanț astrist ieșean (p.63)

Felicitare (p.64)

Vasile Barbu - Somn ușor, Domnule Profesor! (p.64)

Concursul Internațional de Artă Plastică "N.N. Tonitza", ediția a VIII-a, Iași, 2009 (p.64)

Dan Pletea - Despre Colegiul Medicilor din România (coperta interioară)


Coperți:

Aducem sincere mulțumiri susținătorilor noștri care și-au adus contribuția la realizarea programelor culturale naționale și internaționale, ca și la apariția "Revistei române":

Episcopia Romano-Catolică de la Iași
Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Colegiul Medicilor Iași
Primăria Municipiului Iași
Consiliul Județean Iași
Direcția Apelor Prut Iași
Muzeul Literaturii Române Iași
S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
S.C. Construcții Hidro S.A.

Revista apare și cu sprijinul MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, prin
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI