NUMARUL 50

(4/2007)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Lirismul meu stăpânit și rece (p.1-2)

Mircea-Cristian Ghenghea - 50 (p.1-2)

Marius Chelaru - Mîndria de a fi român nu este o sintagmă folclorică (p.3-5)

Magda Ursache - O muscă-n ochi (p.6-8)

Nicole Vasilcovschi - Petru Buburuz. Piatra basarabeană a speranței (p.6-8)

Gh. Giurcă - Un nume de referință în folcloristica românească (p.9-11)

Dumitru Constantin Bunea - Draghi cârcioabă (p.12-13)

Ion Agrigoroaiei - Bătălia de la Țiganca (p.14-15)

Rodica Porțeanu, Alexandru Porțeanu - 90 de ani de la ănceputul eliberării basarabiei (p.16-18)

Petru Ursache - Argonauții din Ascona (p.19-21)

Vasile Pop Luca - Biserica strămoșească română - simbol al continuității și al rezistenței la deznaționalizare (p.22-23)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - "Revista Română". Un nume - mai multe vieți. (p.24-25)

Marius Chelaru - Noi rumunschi cuvintam (p.26-27)

Poveste istroromână - Trei purcei (p.28)

Laura Bejenaru - Statuia lui Vasile Alecsandri din Iași (p.29-31)

Angela Baciu-Moise (p.32-33)

Călin Ciobotari - Cu dragoste, despre Bucovina! (p.34-35)

Stelian Dumistrăcel - Pateticul necesar (p.36-37)

Ion N. Oprea - Un monument uitat - Crucea lui Ferenț (p.38-39)

Adrian Diniș (p.40)

Emanuela Ilie - Pictura ca "poezie discretă a trecutului" (p.41)

Bogdan Ulmu - La Praga, printre păpușari, înființând o uniune (p.42)

Lucia Olaru Nenati - Un nesaț de culoare (p.43)

Mircea-Cristian Ghenghea - Un demers istroromân recuperator (p.44)

Adrian Dinu Rachieru - O lucrare vital-necesară (p.45)

Florin Faifer - Halucinantele fărădelegi (p.45-46)

Nicolae Busuioc - Parabola apocalipsei roșii (p.46-47)

Ilie Dan - O carte despre durerea și dreptatea românului (p.48)

Valentin Talpalaru - Un neocronicar ardelean - Ioan Mititean (p.49)

N.T. - O repede ochire (p.50)

Liviu Papuc - Flash (p.51-53)

Petru Gherghel - Întru pioasă amintire (p.54)

Rezoluția Simpozionului Internațional "Românii din afara granițelor țării" (p.55-56)

Daniela Pănăzan - Asociațiunea ASTRA - valorile cultural-morale și educația tinerilor în noul context european (p.57-58)

Areta Moșu - Ioan Mititean - un slujitor modern al peniței (p.59)

Nicole Vasilcovschi - Congresul internațional al tuturor românilor (p.60)

Magdalena Mănuță - Concursul Internațional de Creație literară "Veronica Micle", 2007 (p.61-62)

Concursul de fizică "Ștefan Procopiu" al elevilor români de pretutindeni (p.63)

Un parteneriat educativ model: România-Danemarca (p.63)

Aurel Istrati - Acasă la Parcova (p.64)

Călin Ciobotari - Doamnă, mă înclin! (coperta interioară)


Coperți:

Aducem sincere mulțumiri susținătorilor noștri care și-au adus contribuția la realizarea programelor culturale naționale și internaționale, ca și la apariția "Revistei române":

Colegiul Medicilor Iași
Direcția Apelor Prut Iași
Primăria Municipiului Huși
Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Muzeul Literaturii Române Iași
Academia Română, filiala Iași
Episcopia Romano-Catolică de la Iași
S.C. Construcții Hidro S.A.
S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
S.C. Agroindustriala S.A. Iași

DONAȚII:
Rodica Șcarba (Iași)
Alexandrina Ioniță (Iași)
Mircea-Cristian Ghenghea (Iași)
Iulian Pruteanu-Isăcescu (Iași)

Revista apare și cu sprijinul MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, prin
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI