NUMARUL 48

(2/2007)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Un om norocos (p.1)

Mircea-Cristian Ghenghea - A 102-a adunare generală a ASTREI (p.2-3)

Călin Ciobotari - Toate sînt Voronin (p.4-6)

Grigore Țugui - Constituirea unui mit (I) (p.7-9)

Liviu Papuc - Premiu internațional (p.7-9)

Florin Faifer - Matei Vișniec - De la farsa tragică la parabola filosofică (p.12-13)

Lucia Olaru Nenati - Preotul Toma Chiricuță despre Mihai Eminescu (p.14-15)

Vasile Malnețchi - "...chipul său în moștenirea sa" (p.16-17)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Cele cinci vieți ale "Revistei române" (p.18-21)

Arcadie Suceveanu (p.22-23)

Liliana Alexandru - Șerban Țițeică (p.24)

Călin Ciobotari - Lumea de dincolo de Prut (p.25-27)

Areta Dumitrescu-Georgescu - Dacii noștri în Italia (p.28)

Constantin Mălinaș - Limba română prohibită în Ungaria (p.29-30)

Magda Ursache - Critica mică (p.31-32)

Lilia Burlacu (p.33)

Mihai Baltag - Voroneț - între orient și occident (p.34-35)

Bogdan Ulmu - File dintr-un jurnal teatral (p.36)

Arcadie M. Bodale - Noi documente privitoare la orașul Iași (p.37-38)

Gheorghe Macarie - La reeditarea Iașii vechilor ziduri (p.38-39)

Mihai Cristian Amăriuței - Ținutul Orhei (p.39-40)

Constantin Mănuță - O carte - Monument al renașterii științifice românești (p.40-42)

H. Stamatin - Serbările naționale de la Putna (p.43)

Ilie Dan - În căutarea adevărului (pierdut?) (p.44)

Gh. Giurcă - Unitate în diversitate (p.45-46)

Ion Popescu-Sireteanu - Emilia Pavel, Studii de etnologie românească (p.46-47)

Vasile Schipor - Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina (p.47-48)

Emanuela Ilie - Spiritualitate ortodoxă dinspre America... sub Semnul Isar (p.48-49)

Nicolae Busuioc - Zidit în zbor (p.49-50)

Petru Zugun - Limba latină în documentele de cancelarie din Moldova (p.50)

Flash... Flash... Flash... (p.51-52)

Anca Voicu,
Mircea Cristian-Ghenghea
- 89 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României (p.53)

Areta Moșu - Mesaj pentru fostul, actualul și viitorul președinte al Astrei (p.54)

Mihai Zaiț - Concursul Internațional de Artă Plastică "N.N.Tonitza", Ediția a VII-a, Iași, 2007 (p.55-57)

Marian Nicolae Tomi - Astra Maramureșeană în perioada interbelică (I) (p.58-59)

Areta Moșu - A 102-a Adunare Generală a Astrei, Lipova, 4-6 mai 2007 (p.60-61)

Dumitru Șerban - România de dincolo de prut (p.61-63)

Mircea Irimescu - Societatea pentru Cultura și literatura română în Bucovina (p.64)Aducem sincere mulțumiri susținătorilor noștri care și-au adus contribuția la realizarea programelor culturale naționale și internaționale, ca și la apariția "Revistei române":


Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
Universitatea Tehnica "Gh. Asachi Iași"
Consiliul Județean Iași
Consiliul Județean Alba Iulia
Prefectura Iași
Primăria Botoșani
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Iași
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Botoșani
Muzeul Literaturii Române Iași
Complexul Muzeal Moldova Iași
S.C. Construcții Hidro S.A.
S.C.C.F. Iași-Grup Colas S.A.
S.C. Iasicon
S.C. Comico S.A. Frasin Suceava
S.C. Moldconstruct S.A. Iași
Direcția Apelor Prut Iași
Institutul Misionar Biblic Trinitas Iași
S.C. Agroindustriala S.A. Iași
Grup Școlar Agricol "Haralamb Vasiliu" Iași

Revista apare și cu sprijinul MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE, prin DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI