NUMARUL 47

(1/2007)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Ecouri... Trans-Atlantice (p.1-2)

Mircea-Cristian Ghenghea - Mihail Kogălniceanu - Un reper al modernității românești (p.1-2)

Grigore Ilisei - Interviu cu prog. univ. dr. Liviu Leonte (p.3-5)

Ion Agrigoroaiei - Valul de studenți basarabeni la universitatea din Iași (p.6-8)

Florin Faifer - Un ceremonial mito-poetic (p.9-10)

Petru Ursache - O "Integrală" Nicolae Labiș (p.11-14)

Valeriu Șunel - Un promotor al chimiei organice bioaplicată: prof. dr. doc. Constantin Budeanu (p.15)

Rezoluția conferinței naționale de filologie "Limba română azi" (p.16)

Vasile Malanețchi - "...chipul său în moștenirea sa" (p.17-20)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Regina Maria și lumea nouă (p.21)

(POESIS) - Dumitru Vacariu (p.22-23)

Silvia Pintilie - Motivele decorative interpretate prin prisma simbolisticii populare românești și internaționale la biserica de lemn din satul Știoborăni, comuna Solești, județul Vaslui (p.24-26)

Elena Frumosu - Muzeul de istorie și etnografie din Criuleni - 20 de ani de existență (p.27)

Constantin Mălinaș - Contribuții la istoria presei scrise a românilor din jurul României (II) (p.28-29)

Areta Dumitrescu-Georgescu - Biserica ortodoxă românească în Italia (p.29)

Gheorghe Moldoveanu - A fi național sau a nu fi (p.30-32)

Magda Ursache - O faptă de cultură (p.33-34)

(POESIS) - Ludmila Rotăraș (p.35)

Bogdan Ulmu - Să ne întoarcem la zorii bucătăriei naționale (p.36)

Gheorghe Macarie - Geometrism și fascinație cromatic㠖 Tudor Zbârnea la Palatul Culturii (p.37-38)

Ion Popescu-Sireteanu - Ion Puha (1931-2006) (p.39)

Traian Mocanu - Petru Bicer (p.40)

Elena Chiaburu - Despre manuscrise românești (p.41-42)

Nicolae Busuioc - Atîta verde peste cerul alb (p.42-43)

Ion Popescu-Sireteanu - Pavel Țugui: Un cronicar implicat în evenimente (p.43-44)

Mihai-Cristian Amăriuței - Comerțul cu cărți (p.44-45)

Ștefan Oprea - Jurnalul unei actrițe (p.45-46)

Livia Drăgoi - Pledoarie pentru un baroc românesc (p.47)

Ilie Dan - Cărți și Idei (p.48-49)

Vasile I. Schipor - Claudiu Isopescu în corespondență (p.49)

Constantin Blănaru - Un poet de fină expresivitate (p.50)

Liviu Papuc - Flash... Flash... Flash... (p.51-52)

Maria Cernobâi - Limba noastră-i o comoară (p.53)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Cunvinte către România (p.54-55)

Bogdan-Petru Maleon - Dialogul cultural cu românii din afara granițelor țării în contextul integrării europene (p.56)

Petru Zugun - Românii din afara granițelor țării. Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării româniei în Uniunea Europeană (p.56-57)

Ioan Gh. Oltean - Tabăra de cultură și civilizație "românii la români" (p.58)

Areta Moșu - "Rază de bucurie" pentru copiii din nordul bugeacului (p.59)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Cele cinci viețti ale "Revistei române" (II) (p.60-61)

Artur P. Ruteanu - Astra Iași pe drumuri basarabene (p.62)

Vasile Nanea - Cuvînt rostit de consilierul cultural al Ambasadei României la Chișinău (p.62)

Anca Voicu - A XII-a adunare generală a despărțămîntului ASTRA "M. Kogălniceanu" (p.63)

Pavel Blaj, Carmen Veronica Steiciuc - Regulamentul concursului național de poiezie și proză scurtă "Magda Ianoș - Eusebiu Camilar - Constantin Ștefuriuc" (p.64)

Concursul internațional de creație literară "Veronica Micle", ediția a XI-a, 2007 (p.64)

(Anunt) - Concurs național de poezie "Ioan Alexandru" (p.65)


Coperți:


ASTRA DESPĂRȚĂMÎNTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ IAȘI
mulțumește cordial următoarelor firme și instituții pentru susținerea activităților culturale:

Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Iași
Muzeul Literaturii Române Iași
Episcopia Romano-Catolică de la Iași
Direcția Apelor Prut Iași
S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
S.C. Construcții Hidro S.A.
Institutul Misionar Biblic Trinitas Iași

Revista apare și cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, prin Administrația Fondului Cultural Național