Anul XIII, Numărul 4 (46), decembrie 2006.

ARTICOLE

Mircea-Cristian Ghenghea - Sfârșitul lumii. În variantă românească (p.1)

Nicolae Turtureanu - Interogări (p.1)

Iulian Pruteanu Isăcescu - Interviu cu Nicolae Turtureanu, la 65 de ani (p.2-5)

Marcel Lutic - Interviu cu Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al Partidului Liberal din Republica Moldova (p.6-10)

Florin Faifer - Un ceremonial Mito-Poetic (I) (p.11-12)

Marius Chelaru - Tărsăuți, din pagini de cronică (p.13-14)

Gheorghe Secheșan - Slalom Poetic Bucovinean (p.15-16)

Vasile Malanețchi - "...chipul său în moștenirea sa" (I) (p.17-19)

Nicolae Turtureanu - Un "plop fără soț", de la Geo Bogza (p.20)

Sterian Vicol (p.21-23)

Călin Ciobotari - În țara "bunelului și a străbunelului" (p.24-26)

Iulius Mocana - Codrii Cozminului (p.27-29)

Constantin Mălinaș - Contribuții la istoria presei scrise a românilor din jurul româniei (p.30-33)

Mariana Stratulat (p.34)

Magda Ursache - Bacovia, en detail (p.35-37)

Emanuela Ilie - Românul de azi, între identitate și alteritate (p.38-39)

Bogdan Ulmu - Perle din cronicile teatrale (p.39)

Gheorghe Moldoveanu - Apel la istorie: Teodor Bălan (p.40-41)

Mihai-Cristian Amăriuței - In honorem Demir Dragnev (p.42)

Constantin Blănaru - O carte de mare utilitate didactică (p.43)

Nicolae Busuioc - "Nevoia de vase comunicante" (p.44-45)

Lucian-Valeriu Lefter - Despre civilizația urbană (p.45-47)

Constantin Mânuță - Fascinația Științei (p.48)

Vasile I. Schipor - "Analele Bucovinei"-13 ani de prezență continuă în dialogul privind Istoria și Cultura Bucovinei (p.49)

Liviu Papuc - Flash... Flash... Flash... (p.50-51)

Simona Geanina Barariu,
Vlad Iachim,
Dumitru Bunea
- 175 de ani de învățământ agricol la Miroslava (p.52-53)

Iulian Pruteanu-Isăcescu - Cele cinci vieți ale "Revistei Române" (p.54-55)

Gligor Popi - ASTRA - Factor ce reprezintă și apără interesele naționale și culturale ale românilor din Banatul Iugoslav (p.56-57)

Ionuț Grozea - Identitatea culturală a tuturor românilor (p.58-59)

Petru Petrușcă - Basarabia (p.59)

Melania Lupu - Împreună "Acasă la noi" (p.60)

Nicole Vasilcovschi - Zile de sărbătoare la Maieru (p.61-62)

Doina Focșa - Sub egida ASTREI (p.62)

Olvian Radovici - Cronică cernăuțeană (p.63)

Mircea-Cristian Ghenghea - Cronică de familie: Simpozionul Internațional Românii din afara granițelor țării.
Evoluție istorică și situație prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană
(p.64-65)


Coperți:

Aducem sincere mulțumiri susținătorilor noștri care au conribuit la organizarea
SIMPOZIONULUI INTERNAȚIONAL ROMÂNII DIN AFARA
GRANIȚELOR ȚĂRII
, ca și la apariția "Revistei Române":

 Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu
 Muzeul Literaturii Române Iași
 Universitatea "Al. I. Cuza" Iași
 Casa de Cultură Municipală "Mihai Ursachi" Iași
 Episcopia Hușilor
 Episcopia Romano-Catolică de Iași
 S.C. Rom Trading Company S.R.L. Iași
 S.C. Pescaris S.A. Iași
 S.C. Construcții Hidro S.A.
 S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
 S.C. Moldconstruct S.A. Iași
 S.C. Cosmin Company S.R.L. Iași
 Casa "Bolta Rece" Iași
 S.C. Vincon S.R.L. Huși
 Ferma Aldea Iași
Revista apare și cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor,
prin Administrația Fondului Cultural Național