NUMARUL 38

(4/2004)

ARTICOLE

Prof. univ. dr. I. Ciupercă - "Ziua Națională a României"

Prof.univ.dr. Dumitru Acu - "Un deceniu de activitate astristă la Iași"

Ștefan GENCĂRĂU - "Francofonie și integrare europeană Patrimoniul franco-român"

M.-C. G. - "De vorbă cu dl. Bejczi László"

Mircea-Cristian GHENGHEA - "Concursul Internațional de Pictur㠄N. N. Tonitza”"

Claudiu PARADAIS - "MORMÎNTUL LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT"

Vasile BARBU - "Românii din Voivodina au sărbătorit la Uzdin"

Valentin Constantinov - "IOAN CAPROȘU LA 70 de ANI"

Eugen Munteanu - "Dinamica istorică a cultivării instituționalizate a limbii române (V)"

Conf.univ.dr. Violeta Zonte - "Teme recurente în teatrul contemporan"

Bogdan ULMU - "File dintr-un jurnal teatral"

Doina FOCȘA - "SUB AUSPICIILE ASOCIAȚIUNII ASTRA"

Anna Hoczopán - "Colinde mi-ș-, Doamne, colinde - Obiceiuri la românii din Ungaria"

... - "COLINDE"

Victor COJOCARU - "SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL «ASPECTS OF SPIRITUAL LIFE IN SOUTH-EAST EUROPE FROM PREHISTORY TO MIDDLE AGES»"

Alexandru G. Șerban - "BASARABIA, ACUM!"

director, profesor Dolores Liana Voinea, profesor Valentina Huțanu, profesor Cerasella Naumcieff - "Arc peste timp: Grup Școlar „Ioan C. Ștefănescu” Iași"

Areta MOȘU - "Despărțămîntul ASTRA „Mihail Kogălniceanu” Iași la cea de-a X-a aniversare"

Alexandru HUSAR - "Alături de noi, la ceas de sărbătoare După zece ani..."

Prof. Ioan Seni - "Asociațiunea ASTRA. Despărțămîntul Năsăud"

Victor SPINEI - "Gînduri la o aniversare"

Prof. univ. dr. Gheorghe POP - "ASTRA - o adevărată citadelă a culturii naționale"

Baruțu T. Arghezi - "Foarte stimată Doamnă Areta Moșu"

Prof. univ. Vasile BOZGA - "La anul și la mulți ani!"

Prof. Liviu Dârjan - "Despărțămîntul „FRAȚII POPEEA” Săcele-Brașov ASTRA - „IZVORUL”, un parteneriat necesar și benefic pentru săceleni"

... - "Gellu Dorian"

Drăgomir Drăghici - "FORUMUL PENTRU CULTURA RUMÂNILOR"

Florin FAIFER - "Liviu Rebreanu – între comedie și dramă"

Laurențiu RĂDVAN - "Politică și confesiune la început de ev mediu moldovenesc"

Ion Popescu-Sireteanu - "Istoria învățămîntului din Suceava "

Traian DIACONESCU - "Populația zonei nordice și nord-vestice a Pontului Euxin în secolele VI-I a.Chr. pe baza izvoarelor epigrafice"

Bogdan-Alexandru Schipor - "În vremea Războiului de Întregire și a Marii Uniri"

Gheorghe IUTIȘ - "Personalități ieșene, Omagiu"

Amalia VOICU - "Studii eminesciene - Curriculum scholae"

Ilie DAN - "O monografie interdisciplinară"

Liviu Papuc - "Nicolae Turtureanu, „Jurnal post-mortem“"

Liviu Papuc - "Omagiu lui Ciprian Porumbescu. 1853-1883-2003"

ILIE GRĂMADĂ - "Bucovina, răpită, unită și iar răpită"

Camil Baltazar - "Arhiva „Revistei române“"

"Revista revistelor"ASTRA DESPĂRȚĂMÎNTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ IAȘI
mulțumește cordial următoarelor firme și instituții pentru susținerea activităților culturale:

Iași:
S. C. C. F. Iași-Grup Colas S.A.
S. C. T.M.U.C.B. S.A.
S. C. IASICON S.A.
S. C. AGROINDUSTRIALA S. A.
S. C. Construcții Hidro S. A.
S. C. Rom Trading Company
Regionala Drumuri și Poduri Moldova
Direcția Apelor Prut
S. C. Romil Service S. R. L.
Grup școlar „I.C. Ștefănescu“ Iași
S. C. TOP DOLE S.R.L.

Bacău
S. I. F. Moldova

Roman
S. C. Romanceram S.A.
S. C. Mihoc PRIMA S.R.L.

Piatra Neamț:
S. C. IZOMART S.R.L.