NUMARUL 37

(3/2004)

ARTICOLE

Areta Moșu - "Deniile Eminesciene"

Nicolae TURTUREANU - O sută de ASTRE

Redacția - Revista revistelor

Cristina FLORESCU - Revistă de știință și cultură

Ștefan Gencărău - Destinul limbii române în arhitectura Europei de mîine

(continuare) - MORMÎNTUL LUI ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÎNT

Prof. univ. Vasile Bozga - George Muntean, in memoriam

Mariana ȘTEFAN-ANTOHI - O CARTE DE EXCEPȚIE

Eugen Munteanu - Dinamica istorică a cultivării instituționalizate a limbii române (IV)*

Stelian DUMISTR|CEL - Unde, cînd și cum se mai bate toba?

Bogdan ULMU - File dintr-un jurnal teatral

HOCZOPAN Anna - Repere pentru o mitologie a Românilor din Ungaria

Adina HULUBAȘ - Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei

Silvia CIUBOTARU - DESTINUL MEZINULUI

Decan, Prof. univ. dr. Mihai TOMA - Trecut, prezent și viitor

Prof. Ioan SENI - „Acasă la noi“

Dumitraș COTELEA - S-auzi și să nu crezi, să vezi și…

Ioan STRAJAN - Tineri din Republica Moldova (Basarabia) în vacanță la Alba Iulia

Redacția - „Deniile Eminesciene“ - ediție jubiliară

Elena FRUMOSU - Șase zile la Corbu

Ionela Cristea - Codrii de aramă

Petrișor MILITARU și Ștefan BOLEA - Poezii

Prof. univ. dr. Gheorghe Pop - Maramureșul în constelația ASTREI

Prof. Lucia Pop - Manifestări culturale dedicate ASTREI

NICOLAE MĂTCAȘ

Victor DURNEA - Frații Alexandru și Teodor Naum

Florin FAIFER - „Orizonturile“ unui profet dezamăgit

Ilie GRĂMADĂ - Bucovina, răpită, unită și iar răpită

Dan Constantin Mâță - Arhivele Naționale la Mehedinți

Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI - BISERICA „SFÎNTUL NICOLAE“ A MĂNĂSTIRII POPĂUȚI

Bogdan-Alexandru Schipor - Problema Basarabiei și relațiile sovieto-române în perioada interbelică (1919-1939)

Laurențiu Rădvan - Mănăstiri și biserici din orașul Iași și împrejurimi

Ion POPESCU-SIRETEANU - Ion Maftei (Flavus) și cartea sa Singurătate publică…

Mihai-Cristian AMĂRIUȚEI - Viața politică a Țării Moldovei

Liviu Papuc - (propuneri)

Prof. Mihaela Malea Stroe - Privirea cîntătoare

Ioan Suciu

Ioan RĂDUCEA - ROMÂNII DIN BUGEAC

Vasile POP LUCA și Victor DURNEA - Arhiva „Revistei române“: FONDUL N. I. HERESCUASTRA DESPĂRȚĂMÎNTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ IAȘI
mulțumește cordial următoarelor firme și instituții pentru susținerea activităților culturale:

Primăria Municipiului Iași
Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași
Inspectoratul Școlar Județean Iași
S. I. F. Transilvania Brașov
Banca Transilvania
S. C. C. F. Iași-Grup Colas S.A.
Tipografia Moldova
S. C. Construcții Hidro S. A.
S. C. T.M.U.C.B. S. A.
S. C. Moldoplast S. A.
S. C. Rom Trading Company
Regionala Drumuri și Poduri Moldova
Direcția Apelor Prut
Romtelecom
S. C. Lord Gust
S. C. Royal Brinkers S. R. L.
S: C. VINIA S. A.
S. C. Comat S. A.
S. C. COSELI S. A.
Pro Basarabia și Bucovina
S. C. Iorom Trading S. R. L. București