NUMARUL 35

(1/2004)

ARTICOLE

Nicolae Turtureanu - Scrisoare deschisă

Dan Constantin Mâță - Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România

St. O. IOSIF - POEMUL UITAT

Marcel LUTIC - ION IOVCEV

Petru ZUGUN - GAVRIL ISTRATE LA NOUĂZECI DE ANI DE VIAȚĂ

Luminita BOTOȘINEANU - Profesorul Gavril Istrate și problema graiurilor ardelenești

G. ISTRATE - ÎN SLUJBA LIMBII NAȚIONALE

Eugen Munteanu - Dinamica istorică a cultivării instituționalizate a limbii române (II)*

Stelian Dumistrăcel - De la coadă la cap

Bogdan ULMU - File dintr-un jurnal teatral

Cami RĂBOVEANU - Obiceiuri de iarnă la românii de pe Timocul sîrbesc

Baruțu T. Arghezi - SCRISOARE DIN ELVEȚIA

Conf. univ. dr. Florin Bucescu - Bicentenarul Seminarului „Veniamin Costachi” din Iași (1803-2003)

T. ARGHEZI - O POETĂ ȘI UN VULTUR

GEORGE TIBI PETROVICI - TALANGA, NAVA, TRĂSNETE MILENARE

Ion I. Băra - ISTORIA

BEATRICE ENOIU - versuri

Profesor dr. Ion I. Bâra - Facultatea de BIOLOGIE (trecut, prezent, viitor)

biolog Oana Otilia Sărăcuțu, ing. Elena Țîrdea - SIMFONIE DE CULORI Expoziția de Azalee și Camelii

Dumitru Răucescu, Veronica Crăciunescu, Mirela Laurențiu, ș.a. - Istoricul Scolii Corbene

Mircea-Cristian GHENGHEA - Zilele ASTREI la Iași

Adunarea Generală a Despărțămîntului ASTRA “Mihail Kogălniceanu” Iași - PROGRAM DE ACTIVITĂȚI Proiect pentru anul 2004 *

Rep. - „Rază de bucurie“ pe malurile Nistrului

Vlad HOGAȘ - TINERI BUCOVINENI ÎN VIZITĂ LA IAȘI

Concursul Internațional de Artă Plastic㠄N. N. Tonitza” EDIȚIA VII-a, 2004

Dumitru Pricopie - ASTRA BĂCĂUANĂ - IERI, ASTĂZI, MÎINE

Prof. Alistar Didi - Cercul De Istorie „Cultul Eroilor”

Silvia Ciubotaru - AMBASADORI AI FOLCLORULUI ROMÂNESC

Florin FAIFER - Un suflet bîntuit de fantasme

Victor DURNEA - UN “ICONAR”

Elena Chiaburu - TROIȚE ROMÂNEȘTI

Laurențiu Rădvan - Județele Țării Românești pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea

Laurențiu Rădvan - The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century

Dan Constantin Mâță - Generația Unirii

Adina Hulubaș - Altminteri, despre ritual (și comunitate)

AIlie DAN - MEMORIA LIMBII ROMÂNE

Luminița BOTOȘINEANU - Lumea carpatică

Elena Chiaburu - 30 de zile în “Siberia”: căutînd în arhivele bucovinene

Ilie DAN - O carte despre Mircești și Alecsandri

ROMÂNII DIN BUGEAC

Vasile POP LUCA și Victor DURNEA - Arhiva „Revistei române“, FONDUL N. I. HERESCU

Revista revistelorASTRA DESPĂRȚĂMÎNTUL „MIHAIL KOGĂLNICEANU“ IAȘI
mulțumește cordial următoarelor firme și instituții pentru susținerea activităților culturale:

Episcopia Romano-Catolică
S.C.C.F. Iași Grup Colas S.A.
Direcția Apelor Prut Iași
T.M.U.C.B., I.T.E.L.S.
S.C. Electric Grup S.A. Iași
S.C. Construcții Hidro S.A.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Moldova
S.C. Arconitex S.R.L.
S.C.Moldoplast S.A. BACĂU
S.I.F. Moldova BUCUREȘTI
S.C. Iorom Trading S.R.L. ROMAN
S.C. Romanceram S.A.
S.C. Mihoc Prima S.R.L. GALAȚI
S.N.T.F.M C.F.R. Marfă-Sucursala Galați