Editor: ASTRA

Director: Areta Moșu, vicepreședinte al ASTREI,
președinte al Despărțământului „Mihail Kogălniceanu“ – Iași

Redactor-șef: Liviu Papuc

Senior Editor: Nicolae Turtureanu

Colegiul de redacție: Dumitru Bunea, Ioan Caproșu, Ioan Ciupercă, Victor Durnea, Florin Faifer, Mircea-Cristian Ghenghea, Iulian Pruteanu-Isăcescu, Bogdan Ulmu

Director Economic: Corneliu Pintilie

Senior Editor: Nicolae Turtureanu

Culegere computerizată: Elena Țîrdea
DTP: Doina Buciuleac

Banca Comercială Română - Sucursala „Al. I. Cuza“ Iași
cont lei: RO07RNCB0178011093390001

Redacția: Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 2,
bl. B, ap. 43, tel: 0232/219213, cod poștal 700460

Blogul Despărțămîntului Astra Iași:
http://astraculturalaiasi.wordpress.com

e-mail: astraculturalaiasi@yahoo.com