Revista Romana

Editor: ASTRA - DESPĂRȚĂMÎNTUL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" - IAȘI